Text

Resurseffektivisering

Utvärdering av det första agrivoltaiska systemet i Sverige

Syftet med detta projekt är att göra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system kan öka energieffektiviteten och lönsamheten hos solceller i Sverige. Ett agrivoltaiskt system är kombinationen av jordbruksverksamhet och solparker.

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Syftet med detta projekt är att genomföra en genomförbarhetsstudie av hur agrivoltaiska system, solcellssystem som kombinerar elproduktion och jordbruksverksamhet, kan öka den ekonomiska livskraften för solcellssystem i Sverige. Agrivoltaiska system har flera fördelar jämfört med traditionella markbaserade solcellssystem: högre elutbyte, grödeavkastning och vattenbesparing jämfört med vanliga metoder. Kombinationen av intäkter kan leda till hög markanvändningseffektivitet och kortare återbetalningstid. Detta projekt kommer att behandla ämnet agrivoltaiska system med hjälp av en helhetssyn som kombinerar tre olika områden (energi, mat och vatten) med en tvärvetenskaplig forskningsgrupp.

Forskningsverksamheten kommer att fokusera på genomförbarhetstest på en gård i närheten av Västerås, utveckling av simulerings- och optimeringsmodeller och utveckling av nya viktiga ekonomiska resultatindikatorer. Resultaten av detta projekt kommer att öka solcellsmarknaden och forskningsverksamheten inom agrivoltaiska system i Sverige.


Projektmål

Specifika mål för detta projekt är:

  1. Installera det första agrivoltaiska systemet i Sverige.
  2. Utveckla en sambandsmodell för energi-mat-vatten för att simulera och optimera agrivoltaiska system.
  3. Validera modellen med data från den installerade prototypen och med data från de internationella partnerna.
  4. Utveckla en ekonomisk modell för spridning av agrivoltaiska system tillsammans med industripartnerna.
  5. Skala upp modellen för att bedöma jordbrukspotentialen på landsnivå.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Utrota hunger. FN:s globala mål 2.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Läs mer

Vatten och sanitet. FN:s globala mål 6.

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Läs mer

Hållbar energi. FN:s globala mål 7.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Läs mer

Bekämpa klimatförändringarna. FN:s globala mål 13.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Läs mer
Till toppen