Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

k

SYDPOL – Systemutveckling för produktionsplanering och optimal drift av kraftverk

Projektet kommer att leda till utveckling av en systemmodell för optimering av värmekraftverk och ökad kunskap om produktionsplanering och driftstrategier.

Avslutat

Start

2017-04-01

Avslut

2018-12-31

Huvudfinansiering

Energimyndigheten

Medfinansiering

Mälarenergi, Eskilstuna energi & miljö

Samarbetspartners

Mälarenergi, Eskilstuna energi & miljö

Projektansvarig vid MDH

Professor /vice akademichef

Eva Thorin

021-10 15 64

eva.thorin@mdh.se

Beskrivning av projektet

Modellen kommer att omfatta hela kedjan från tillförsel av bränsle till energianvändning hos kund och även integration av produktion av transportbränslen och interaktion med regional vind-, sol- och vattenkraft.

De regionala energisystemen i Västmanland och Södermanland kommer att användas som fallstudier. Systemmodeller som använts i tidigare projekt och som är baserade på metoden ”mixed integer linear programming” kommer att utvecklas vidare och data från kraftvärmeverken i Västerås och Eskilstuna kommer att användas i studien.

Projektet kommer att utföras i nära samarbete mellan Mälardalens högskola, Mälarenergi och Eskilstuna energi & miljö. Kunskap om betydelsen av olika parametrar och deras påverkan på produktionskostnader och utsläpp av växthusgaser från fallstudierna ger viktigt kunskap även för andra system.

Till toppen