Text

Förnybar energi

PyrAD - Integration of pyrolysis in anaerobic digestion

Avslutat

Start

2015-08-03

Avslut

2018-07-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Utrota hunger. FN:s globala mål 2.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Läs mer
Till toppen