Text

Resurseffektivisering

Digitalisering

Förnybar energi

Nationalekonomi

Processkontrollteknik för vattenåtervinning - CONTROL4REUSE

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.

Start

2018-12-01

Planerat avslut

2021-11-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Projektbeskrivning

Fokus är återanvändning av renat avloppsvatten i specifika delar inom jordbruk och industri. I projektet utvecklas teknik för systemövervakning och styrning med fokus på processövervakning och integrering av information från sensorer, matematisk modellering av processer och design av avancerade styrstrategier.

Projekt i samverkan

Projektet utförs i ett konsortium med partner från Brasilien, Frankrike och Sverige.

 

Till toppen