Text

Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Förnybar energi

Nationalekonomi

Processkontrollteknik för vattenåtervinning - CONTROL4REUSE

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.

Start

2018-12-01

Planerat avslut

2021-11-30

Huvudfinansiering

Formas

Projektansvarig vid MDH

Professor /vice akademichef

Eva Thorin

+4621101564

eva.thorin@mdh.se

Projektbeskrivning

Fokus är återanvändning av renat avloppsvatten i specifika delar inom jordbruk och industri. I projektet utvecklas teknik för systemövervakning och styrning med fokus på processövervakning och integrering av information från sensorer, matematisk modellering av processer och design av avancerade styrstrategier.

Projekt i samverkan

Projektet utförs i ett konsortium med partner från Brasilien, Frankrike och Sverige.