Text

Digitalisering

Förnybar energi

Nationalekonomi

Resurseffektivisering

Processkontrollteknik för vattenåtervinning - CONTROL4REUSE

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.

Start

2018-12-01

Planerat avslut

2021-11-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Projektbeskrivning

Fokus är återanvändning av renat avloppsvatten i specifika delar inom jordbruk och industri. I projektet utvecklas teknik för systemövervakning och styrning med fokus på processövervakning och integrering av information från sensorer, matematisk modellering av processer och design av avancerade styrstrategier.

Projekt i samverkan

Projektet utförs i ett konsortium med partner från Brasilien, Frankrike och Sverige.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Utrota hunger. FN:s globala mål 2.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Läs mer

Vatten och sanitet. FN:s globala mål 6.

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer
Till toppen