Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Nationalekonomi

Robotik

Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

Förnybar energi

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Processkontrollteknik för vattenåtervinning - CONTROL4REUSE

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.

Start

2018-12-01

Planerat avslut

2021-11-30

Huvudfinansiering

Formas

Projektansvarig vid MDH

Professor /vice akademichef

Eva Thorin

021-10 15 64

eva.thorin@mdh.se

Projektbeskrivning

Fokus är återanvändning av renat avloppsvatten i specifika delar inom jordbruk och industri. I projektet utvecklas teknik för systemövervakning och styrning med fokus på processövervakning och integrering av information från sensorer, matematisk modellering av processer och design av avancerade styrstrategier.

Projekt i samverkan

Projektet utförs i ett konsortium med partner från Brasilien, Frankrike och Sverige.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Utrota hunger. FN:s globala mål 2.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Läs mer
Till toppen