Text

Resurseffektivisering

MAGNITUDE – en ny magnitud av integrationsflexibilitet genom användning av multi-energibärare

Målet med MAGNITUDE-projektet är att utforma och utveckla affärs- och marknadsmekanismer samt stödja samordningsverktyg för att möjliggöra en förbättrad flexibilitet för det europeiska elsystemet genom att öka och optimera synergier mellan el-, gas- och värmesystem.

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Sammanfattning

De europeiska målen för 2020 och 2030 för förnybar energi, växthusgasutsläpp och energieffektivitet kräver viktiga förändringar i energisystemet. I synnerhet finns det ett växande behov av mer flexibilitet för att säkerställa en effektiv och tillförlitlig drift av elsystemet.

Det nyligen lanserade europeiska projektet H2020 MAGNITUDE syftar till att utveckla affärs- och marknadsmekanismer samt stödja samordningsverktyg för att ge det europeiska elsystemet flexibilitet genom att öka synergierna mellan el, uppvärmning/nedkylning och gas. Projektet kommer att anta utmaningen att inom en gemensam ram ta fram tekniska lösningar, marknadsdesign och affärsmodeller.

Mer specifikt är huvudmålen för MAGNITUDE att:

  • Tillhandahålla tekniska och operativa verktyg för att möjliggöra tillhandahållandet av flexibilitet hos elsystemet genom multi-energisystem.
  • Utveckla förbättrade affärs- och marknadsmekanismer och identifiera potentiell utveckling av lagstiftningen för att utnyttja det fulla möjliga värdet av den flexibilitet som kan tillhandahålls.
  • Validera projektresultatet på 7 verkliga fallstudier av multi-energisystem av olika storlekar och med olika tekniska egenskaper, belägna i 7 europeiska länder.
  • Föreslå rekommendationer och bidra till definitionen av politiska strategier i ett paneuropeiskt perspektiv.
  • Sprida projektets resultat till intressenter inom el-, värme- och gassektorn för att öka medvetenheten och främja en högre grad av samarbete.

MAGNITUDE är ett projekt på 3,5 år som beviljades totalt 3,99 miljoner euro från Europeiska kommissionen och som startade den 1 oktober 2017. Uppstartsmötet ägde rum i EDF Lab Paris-Saclay, Frankrike, den 9–10 oktober.

Projektet samordnas av EDF och konsortiet samlar 16 partner från 9 europeiska länder (Frankrike, Österrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Belgien, Sverige, Danmark och Tyskland) med följande profiler:

  • Industriella organisationer: EDF, Engineering Ingegneria Informatica, A2A Calore & Servizi; små och medelstora företag: Cybergrid, Regenera, N-Side, Efficacity, Aguas de Murcia och Arttic.
  • Forskningsorganisationer: Vito, RSE, Eifer.
  • Universitet: Danmarks tekniska universitet, Mälardalen högskola och Cardiff University.
  • Internationell förening: Euroheat & Power.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Hållbar energi. FN:s globala mål 7.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer

Bekämpa klimatförändringarna. FN:s globala mål 13.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Läs mer
Till toppen