Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Nationalekonomi

k

Förnybar energi

IEA PVPS Task 13 – prestanda, funktion och tillförlitlighet hos solcellssystem

Målet för IEA PVPS-programmet är att främja internationellt samarbete och därmed underlätta för solcellsteknologi att spela en större och betydande roll i övergången till hållbara energisystem.

Start

2018-10-01

Planerat avslut

2021-11-30

Huvudfinansiering

Energimyndigheten

Samarbetspartners

RISE, Paradis Energi AB, Emulsionen, PPAM Solkraft AB

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor

Bengt Stridh

021-10 73 52

bengt.stridh@mdh.se

EA PVPS Task 13 fortsätter att studera tillförlitlighet på solcellssystem och subsystem genom att samla, analysera och sprida information om funktion och felkällor. Många praktiska rekommendationer produceras i rapporter och guidelines och finns för nedladdning på IEA:s webbplats.

IEA:s webbplatslänk till annan webbplats

Till toppen