Text

k

Nationalekonomi

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Förnybar energi

FutureE – Nätbaserade kurser på avancerad nivå

Projektet utvecklar och genomför nätbaserade kurser på avancerad nivå inom profilområdena Inbyggda system och Framtidens energi.

Projektansvarig vid MDH

Professor

Monica Odlare

021-10 16 11

monica.odlare@mdh.se

No partial template found

Sammanfattning

Kurserna inom FutureE ska bidra till att förbättra MDH:s internationella positionering. Projektet omfattar totalt en tidsperiod på tre år och inom ramen för projektperioden kommer tolv nätbaserade kurser att utvecklas. De nya kurserna har en stark koppling till forskningen inom respektive miljö och kommer för att säkerställa industriell relevans att utvecklas i samverkan med företag som är partner inom forskningen.

Till toppen