Text

Digitalisering

FUDIPO – Future DIrections for Process industry Optimization

Syftet med projektet är att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras och utförs inom ramen för EU Horizon 2020, programmet SPIRE-2 (Sustainable Process Industry Research). Mälardalens högskola är koordinator för projektet.

Projektansvarig vid MDH

No partial template found
FUDIPO logotyp


Målsättning

Projektet har som mål att ta fram morgondagens processoptimeringssystem. Dessa bygger på att bygga simuleringsmodeller för olika processer som adapteras semi-on-line med processdata, för att på så sätt skapa ett lärande system. Detta appliceras sedan mot processer inom kraftverk (Mälarenergi), oljeraffinaderier (Tüpraş, Turkiet), pappers- och massaindustri (Billerud-Korsnäs), avloppsvattenrening (med ABB) och mikrogasturbinanläggningar (MTT, Holland).

Projektfaser

Projektet startar med utveckling av de funktioner som behövs, vilket inkluderar processmodeller, verktyg för diagnostik, beslutsstöd, produktionsplanering och optimering samt modellbaserad kontroll. Till detta kommer utveckling och testning av nya både "hårda" och "mjuka" sensorer. Tillämpning görs genom de viktigaste specifika funktionerna i de fem fallen, och vid åtminstone en tillämpning integreras samtliga funktioner. Resultatet kommer att vara en öppen basplattform, på vilken specifika tillägg och vidarutveckling kan göras av partners

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Vatten och sanitet. FN:s globala mål 6.

Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Läs mer

Hållbar energi. FN:s globala mål 7.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Läs mer

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Läs mer

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Läs mer

Konsumtion och produktion. FN:s globala mål 12.

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Läs mer

Bekämpa klimatförändringarna. FN:s globala mål 13.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Läs mer
Till toppen