Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

FUDIPO – Future DIrections for Process industry Optimization

Syftet med projektet är att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras och utförs inom ramen för EU Horizon 2020, programmet SPIRE-2 (Sustainable Process Industry Research). Mälardalens högskola är koordinator för projektet.

Avslutat

Projektets webbplats

Start

2016-10-01

Avslut

2020-09-30

Huvudfinansiering

EU Horizon 2020 SPIRE-2

Samarbetspartners

Mälarenergi, SICS, ABB, Billerud-Korsnäs, Bestwood, Tüpraş, Tieto, Fraunhofer institute, IDENER, MTT

Projektansvarig vid MDH

Senior professor i energiteknik

Erik Dahlquist

021-15 17 68

erik.dahlquist@mdh.se

FUDIPO logotyp

 

Målsättning

Projektet har som mål att ta fram morgondagens processoptimeringssystem. Dessa bygger på att bygga simuleringsmodeller för olika processer som adapteras semi-on-line med processdata, för att på så sätt skapa ett lärande system. Detta appliceras sedan mot processer inom kraftverk (Mälarenergi), oljeraffinaderier (Tüpraş, Turkiet), pappers- och massaindustri (Billerud-Korsnäs), avloppsvattenrening (med ABB) och mikrogasturbinanläggningar (MTT, Holland).

Projektfaser

Projektet startar med utveckling av de funktioner som behövs, vilket inkluderar processmodeller, verktyg för diagnostik, beslutsstöd, produktionsplanering och optimering samt modellbaserad kontroll. Till detta kommer utveckling och testning av nya både "hårda" och "mjuka" sensorer. Tillämpning görs genom de viktigaste specifika funktionerna i de fem fallen, och vid åtminstone en tillämpning integreras samtliga funktioner. Resultatet kommer att vara en öppen basplattform, på vilken specifika tillägg och vidarutveckling kan göras av partners

Till toppen