Text

Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås

För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning behövs ökad kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare samt vilka roller aktörer på området spelar i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Projektet Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås samlar aktörer för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem. Projektet innehåller kartläggning och behovsanalys av elektrifiering, digitalisering och tjänstefiering som undersöks med hjälp av intervjuer, systemanalys och workshops.

Anslag i SEK: 1 MSEK

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Övergripande syfte

Projektets övergripande syfte är att skapa en plattform för samarbete och forskning som accelererar och möjliggör elektrifiering och effektivisering av transportnätet i Västerås genom integration med elnätet, digitalisering och nya tjänster.


Projektmål

  • Kartlägga intressenter och befintliga system för elektrifiering, digitalisering och tjänstefiering av transportsystemet i Västerås.
  • Genomföra en behovsanalys av kravspecifikationer mellan marknad, fordon, infrastruktur med användaren i fokus.
  • Etablera en handlingsplan för fortsatt genomförande och samarbete i ett fullskaligt projekt med fokus på affärsmodeller kopplat till nya innovativa transportlösningar.

Forskningen knyter an till följande av FN:s globala mål för hållbarhet:


Hållbar energi. FN:s globala mål 7.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Läs mer

Hållbara städer och samhällen. FN:s globala mål 11.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Läs mer
Till toppen