Text

Energieffektivisering och minskning av utsläpp

Nationalekonomi

Ett Gridded Water-Food-Energy Nexus Management System för Sverige

Syftet med denna förstudie är att bygga ett pilot men omfattande WFE-verktyg för Sverige som bygger på SWEDIMS (SWEDish Irrigation Management System) genom att använda de rumsligt explicita klimatdata som genereras av SMHI.

Start

2020-06-01

Planerat avslut

2020-12-31

Huvudfinansiering

MDH

Samarbetspartners

SMHI

Projektansvarig vid MDH

Biträdande universitetslektor

Pietro Campana

+4621101469

pietro.campana@mdh.se

Begreppet vatten-mat-energi (WFE) nexus fick popularitet efter World Economic Forum 2008 för att lyfta fram sambandet mellan vatten, mat och energisystem på grund av olika globala kriser när det gäller livsmedelssäkerhet 2008. Sedan dess har flera WFE-nexus modeller har utvecklats och tillämpats på fallstudier med olika rymd- och tidsskalor. Nya recensioner av tillgängliga WFE nexus-verktyg visade att den största begränsningen av de befintliga verktygen är bristen på synergi mellan nexus-områdena och väldigt få modeller är i fasen för att implementera WFE nexus-metoden.

Syftet med denna förstudie är att bygga ett pilot men omfattande WFE-verktyg för Sverige som bygger på SWEDIMS (SWEDish Irrigation Management Systemlänk till annan webbplats), genom att använda de rumsligt explicita klimatdata som genereras av SMHI.

Specifika mål för denna förstudie inkluderar:

  1. skapa en dataset för att uppskatta vatten-, energi- och livsmedelsförbrukning i nationell skala med hjälp av nätdata;
  2. vidareutveckla modellen GIS-OptiCE genom att inte bara inkludera bevattningssektorn utan heltäckande jordbruket (dvs. grödor och boskap), bostäder, kommersiella och industrisektorer för att lösa problem med vatten och energi;
  3. vidareutveckla det befintliga modellgränssnittet för att ha full kontroll över tidsserie-analysen.