Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

ENSAF – Energi- och säkerhetsdiagnostik för beslutsstöd i underjordsanläggningar

Projektet ska ta fram ett system för online-mätningar i gruvanläggningar och på gruvmaskiner och fordon.

Avslutat

Start

2016-09-01

Avslut

2019-08-31

Huvudfinansiering

Vinnova

Medfinansiering

ABB, Atlas Copco

Samarbetspartners

ABB, Atlas Copco, Boliden

Projektansvarig vid MDH

Senior professor i energiteknik

Erik Dahlquist

021-15 17 68

erik.dahlquist@mdh.se

Beskrivning av projektet

Projektet skall ta fram ett system för att utnyttja mätningar som görs online i gruvanläggningar och på gruvmaskiner och fordon. Dessa data analyseras och används för att ha kontroll på tillståndet i gruvan – t.ex. elkablar som värmts upp och börjar avge doft. Temperatur och luftfuktighet är andra variabler som används för att dels optimera ventilationen, dels varna för potentiella risker för både personal (giftiga ämnen) och utrustningar (t.ex. korrosion).

Målet med projektet är att skapa:

  1. Ett system för beslutsstöd som bygger på “Internet of things”, “Cloud-teknik” och dynamiska modeller i gruvor.
  2. Operatörsträningsverktyg med ”virtual reality”-funktion.

Data samlas in aktivt både i gruvanläggningar och från fordon (Atlas Copcos). Materialet analyseras för att hitta samband. Komplettering sker med tillfälliga mätningar med mer avancerade analysinstrument och även kontrollerade labförsök.

System tas fram för att kunna samla data via sensorer som samverkar (IoT) och kommunicerar med "molnet".

Till toppen