Text

Förnybar energi

Nationalekonomi

Resurseffektivisering

Energihantering av bränslecelldrivna datacenter

Projektet undersöker hur man kan utveckla teknik för att minska energianvändingen i datacenters.

Start

2019-01-01

Planerat avslut

2021-12-31

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Projektbeskrivning

Allt fler datacenter har byggts, vilket resulterar i en ökad energiförbrukning. Man uppskattar att datacenter står för 1,4% av den globala elförbrukningen, och den sammansatta årliga tillväxttakten för denna konsumtion i perioden mellan 2007 och 2012 har uppskattats till 4,4%. Den enorma energiförbrukningen har blivit en stor angelägenhet för den vidare utvecklingen av datacentraler, och förbättrad energieffektivitet kommer att spela en nyckelroll i att minska tillväxten energiförbrukningen.

På grund av hög energieffektivitet ser bränsleceller ut att vara en lovande lösning för strömförsörjning av datacenter. Övergången av energiförsörjning från traditionellt elnät till bränsleceller har flera potentiella fördelar, såsom kostnadsminskning, miljövänlighet och förbättrad tillförlitlighet.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Hållbar energi. FN:s globala mål 7.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Läs mer

Bekämpa klimatförändringarna. FN:s globala mål 13.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Läs mer

Genomförande och partnerskap. FN:s globala mål 17.

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Läs mer
Till toppen