Text

Förnybar energi

BREEMRES – Bygga en forsknings- och utbildningsmiljö för moderna system för förnybara energikällor

Att förse befolkningen med elektricitet är en stor utmaning i Moçambique. För att förbättra situationen krävs lokala välutbildade personer som kan bygga ett hållbart energisystem i landet. BREEMRES är ett forskningsprogram som kommer bidra genom att stärka akademisk utbildning och forskning inom området förnybar energi och energisystem.

Start

2017-11-01

Planerat avslut

2022-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDH

No partial template found

Målsättningen är att utveckla utbildning på master- och doktorandnivå. Forskning kommer fokusera på kartläggning av förnybara energiresurser, och konsekvenser av användning av dessa. Tekniska aspekter kring fristående mindre energisystem, så kallade mini-nät, och socio-tekniska effekter av elektrifiering kommer också undersökas.

Långsiktiga effekter av projektet förväntas bli en stark akademisk miljö som oberoende av externt stöd kan examinera master- och doktorandstudenter av hög kvalitet, vilka kan bidra till en hållbar utveckling av moderna energisystem baserade på förnybar energi.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Utrota fattigdom. FN:s globala mål 1

Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Läs mer

God utbildning. FN:s globala mål 4.

Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Läs mer

Hållbar energi. FN:s globala mål 7.

Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Läs mer

Bekämpa klimatförändringarna. FN:s globala mål 13.

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Läs mer

Ekosystem och biologisk mångfald. FN:s globala mål 15.

Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer
Till toppen