Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Förnybar energi

BREEMRES – Bygga en forsknings- och utbildningsmiljö för moderna system för förnybara energikällor

Att förse befolkningen med elektricitet är en stor utmaning i Moçambique. För att förbättra situationen krävs lokala välutbildade personer som kan bygga ett hållbart energisystem i landet. BREEMRES är ett forskningsprogram som kommer bidra genom att stärka akademisk utbildning och forskning inom området förnybar energi och energisystem.

Start

2017-11-01

Planerat avslut

2022-12-31

Huvudfinansiering

Sida

Samarbetspartners

Chalmers, Stellenbosch University i Sydafrika och Eduardo Mondlane University i Moçambique

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Universitetslektor i miljöteknik

Patrik Klintenberg

021-10 31 95

patrik.klintenberg@mdh.se

Målsättningen är att utveckla utbildning på master- och doktorandnivå. Forskning kommer fokusera på kartläggning av förnybara energiresurser, och konsekvenser av användning av dessa. Tekniska aspekter kring fristående mindre energisystem, så kallade mini-nät, och socio-tekniska effekter av elektrifiering kommer också undersökas.

Långsiktiga effekter av projektet förväntas bli en stark akademisk miljö som oberoende av externt stöd kan examinera master- och doktorandstudenter av hög kvalitet, vilka kan bidra till en hållbar utveckling av moderna energisystem baserade på förnybar energi.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Utrota fattigdom. FN:s globala mål 1

Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Läs mer
Till toppen