Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Förnybar energi

ABOWE - Implementing advanced concepts for biological utilization of waste

I ABOWE-projektet kommer två tekniker för avfall-till-energi, bioraffinaderi och torrötning att testas i pilotskala i olika regioner i Östersjöområdet.

Avslutat

Start

2012-12-01

Avslut

2014-09-30

Huvudfinansiering

EU:s Baltic Sea Region

Samarbetspartners

The Municipal Federation of Savonia University of Applied Sciences (project leader), Ostfalia University of Applied Sciences, Marshal Office of Lower Silesia, Klaipeda University, Estonian Regional and Local Development Agency (ERKAS), University of Eastern Finland

Forskargrupp

Projektansvarig vid MDH

Professor /vice akademichef

Eva Thorin

021-10 15 64

eva.thorin@mdh.se

ABOWE är en fortsättning på det tidigare projektet REMOWE som handlade om att framställa energi från avfall. I ABOWE kommer två tekniker för avfall-till-energi, bioraffinaderi och torrötning att testas i pilotskala i olika regioner i Östersjöområdet. Krav från potentiella genomförare och investerare inom avfall-till-energi-området samt olika regionala förutsättningar kommer att beaktas.

Till toppen