Text

Forskningsprojektarkiv

Avslutade forskningsprojekt för forskargruppen Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv (1)

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Mehrdad Darvishpour


Forskargrupp: Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv


Huvudfinansiering: Samhällskontraktet


Under våren 2017 startade ett projekt inom Samhällskontraktets Hållbar samhällsutveckling (HSU) om nyanlända barn och ungdomars integration.

1