Text

Forskningsprojektarkiv

Avslutade forskningsprojekt för forskningsområdet Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM) (1)

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Terence Fell


Forskningsområde: Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)


Huvudfinansiering: Västerås stads teknik- och fastighetsförvaltning


Projektet ska bidra med ett underlag till Västerås stad så att de kan planera för en mer socialt hållbar stadsdel.

1