Text

Forskningsprojektarkiv

Avslutade forskningsprojekt för forskargruppen Forskargruppen ChiP (3)

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Maria Harder


Forskargrupp: Forskargruppen ChiP


Huvudfinansiering: NOBAB/Arvsfonden


Syftet är att utveckla och utvärdera en plattform för interaktiv kommunikation mellan yngre barn (3-5 år) och vårdpersonal i specifika vårdprocedurer.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Maria Harder


Forskargrupp: Forskargruppen ChiP


Huvudfinansiering: Innovationsfonden, Region Stockholm


Övergripande syftet med projektet är att vidareutveckla en applikation, tänkt för användning i läsplatta, vilken möjliggör delaktighet i vårdsituationer för barn i ålder 3–5 år.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Margareta Asp


Forskargrupp: Forskargruppen ChiP


Huvudfinansiering: MDH


Syftet är att undersöka vad som underlättar respektive försvårar kunskapsöverföring mellan olika verksamhetssystem, samt vad som underlättar, respektive försvårar lärandet av sjuksköterskeyrket i vårdverksamheter.

1