Text

Forskningsprojektarkiv

Avslutade forskningsprojekt för forskningsområdet ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet (5)

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDU: Lena Almqvist


Forskningsområde: ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet, hälsa-och-välfärd


Huvudfinansiering: Forte


Barn med annan etnisk bakgrund än svensk är överrepresenterade bland barn med beteendeproblem i förskolan, men får mer sällan särskilt stöd.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDU: Maria Harder


Forskningsområde: ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet, hälsa-och-välfärd


Huvudfinansiering: NOBAB/Arvsfonden


Syftet är att utveckla och utvärdera en plattform för interaktiv kommunikation mellan yngre barn (3-5 år) och vårdpersonal i specifika vårdprocedurer.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDU: Maria Harder


Forskningsområde: ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet, hälsa-och-välfärd


Huvudfinansiering: Innovationsfonden, Region Stockholm


Övergripande syftet med projektet är att vidareutveckla en applikation, tänkt för användning i läsplatta, vilken möjliggör delaktighet i vårdsituationer för barn i ålder 3–5 år.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDU: Margareta Asp


Forskningsområde: ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet, vård-återhämtning-hälsa, hälsa-och-välfärd, Vård, återhämtning och hälsa


Huvudfinansiering: MDH


Syftet är att undersöka vad som underlättar respektive försvårar kunskapsöverföring mellan olika verksamhetssystem, samt vad som underlättar, respektive försvårar lärandet av sjuksköterskeyrket i vårdverksamheter.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDU: Birgitta Kerstis


Forskningsområde: ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet, hälsa-och-välfärd


The aim is to describe the father group leaders' perspectives on and experiences of father groups.

1