Text

Forskningsprojektarkiv

Avslutade forskningsprojekt för forskningsområdet Lista forskningsområde design av realtidssystem (10)

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Hans A Hansson


Forskningsområde: Lista forskningsområde design av realtidssystem, Formell modellering och analys av inbyggda system, Säkerhetskritisk teknik, Komplexa inbyggda system i realtid, inbyggda-system


ARROWS-projektet är dedikerat till utveckling av stöd för modellering, analys och utförande av adaptivt inbäddat system.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Mikael Sjödin


Forskningsområde: Lista forskningsområde design av realtidssystem, Robotik, inbyggda-system


Heterogena system i realtid

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Malin Rosqvist


Forskningsområde: Lista forskningsområde design av realtidssystem, inbyggda-system


InterAct@MRTC aims at increasing cooperation between industry and academia, above all in terms of common research projects, to lay the foundation for a stable and long-term cooperation with our partner companies.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Mikael Sjödin


Forskningsområde: Lista forskningsområde design av realtidssystem


Syftet med projeket är att härleda tekniker för att generera resurseffektiva och förutsägbara körtidsstrukturer för utförande av komponenter och enheter. Teknikerna använder optimeringstekniker för att hitta lämpliga konfigurationer (t.ex. prioritetsuppdrag för uppgifter och fördelning av komponenter till uppgifter). Teknikerna kommer att använda kodsyntes för att generera effektiva körtidsstrukturer enligt de valda konfigurationerna.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Thomas Nolte


Forskningsområde: Lista forskningsområde design av realtidssystem


Huvudmålen för detta projekt är att tillhandahålla ett förutsägbart resurseffektivt ramsystem för integrering av delsystem för Progress. Delsystem kännetecknas av funktioner och krav i realtid, arv och pålitlighet. Frågor som behandlas inkluderar: schemaläggning i realtid, schemaläggningsanalys i realtid och resursdelning.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Hans A Hansson


Forskningsområde: Lista forskningsområde design av realtidssystem, Programvarutestlaboratorium


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


Through the PROMPT project, we intend to establish a national training initiative with the goal of ensuring the supply of software-related advanced skills and innovation to Swedish industry.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Hans A Hansson


Forskningsområde: Komplexa inbyggda system i realtid, Tillförlitlig programvaruteknik, Industriell programvaruteknik, Programmeringsspråk, Lista forskningsområde design av realtidssystem, Säkerhetskritisk teknik, Programvarutestlaboratorium


Huvudfinansiering: Stiftelsen för strategisk forskning


SYNOPSIS is targeting increased efficiency and reduced time-to-market by composable safety certification of safety-relevant embedded systems.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Guillermo Rodriguez-Navas


Forskningsområde: Lista forskningsområde design av realtidssystem


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


SaDIES pursuits three main goals and will combine fault-tolerance techniques with static analysis of the code.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Mats Björkman


Forskningsområde: Artificiell intelligens och intelligenta system, Datakommunikation, Lista forskningsområde design av realtidssystem, Formell modellering och analys av inbyggda system, realtid-systemdesign, Tillförlitlig programvaruteknik, sysstemdesign_realtid


Huvudfinansiering: Vinnova


V-trustEE

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Cristina Seceleanu


Forskningsområde: Formell modellering och analys av inbyggda system, Lista forskningsområde design av realtidssystem


Huvudfinansiering: Vinnova


The need for more advanced formal methodologies for design, development and verification of embedded systems has been identified by both industry and academia.

1