Text

Forskningsprojektarkiv

Avslutade forskningsprojekt för forskningsområdet Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor (5)

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund


Forskningsområde: Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor, hälsa-och-välfärd


Huvudfinansiering: Fysiofondet


Aim of this project is to examine the effect of an individually tailored integrated behavioral medicine in physiotherapy intervention, including functional exercise, for older adults, having chronic musculoskeletal pain, living alone and dependent on formal care.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund


Forskningsområde: Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor, hälsa-och-välfärd


Huvudfinansiering: MDH


Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla ett webbaserat bedömningsinstrument för kliniska resonemang med fokus på beteendeförändring samt att med stöd av detta instrument studera fysioterapeutstudenters kliniska resonemang.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund


Forskningsområde: Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor, hälsa-och-välfärd


Huvudfinansiering: Folkhälsoministeriet (Thailand)


Projektet syftar till att undersöka om och i så fall hur fysisk träning kan förbättra hälsan hos personer med diabetes i Thailand. Inledningsvis görs en intervjustudie där personer med diabetes berättar om sin syn på träning, därefter planeras en interventionsstudie där effekterna av träning undersöks.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Anne Söderlund


Forskningsområde: Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor, hälsa-och-välfärd


Huvudfinansiering: AFA försäkring


Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och utvärdera metoder för att stödja implementeringen av ett evidensbaserat beteendemedicinskt arbetssätt i fysioterapi för patienter med långvarig smärta ifrån muskler och leder.

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Magnus Elfström


Forskningsområde: Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor, hälsa-och-välfärd


Huvudfinansiering: AFA Försäkring


Individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa

1