Text

Forskningsprojektarkiv

Avslutade forskningsprojekt för forskningsområdet Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet (1)

Forskningsprojekt

Projektansvarig vid MDH: Eva Ärlemalm-Hagsér


Forskningsområde: Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet, utbildningsvetenskap-och-matematik


Huvudfinansiering: MDH


Syftet med projektet är att studera arbetet med hållbar utveckling vid sju svenska I Ur och Skur-förskolor. Specifikt studeras hur och på vilket sätt verktyget OMEP:s skala för hållbarhet kan ge stöd till och utmana förskolans utbildning och undervisning i arbete med utbildning för hållbarhet

1