Text

Framtidens energi


Digitalisering

Inom digitalisering arbetar forskarna med avancerade metoder för modellering och mättekniker för metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och kontroll för energieffektiva processer och system med miljöhänsyn.

Digitalisering handlar bland annat om utveckling av nya matematiska metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och styrning. Olika simuleringsverktyg virtuella sensorer baserade på exempelvis spektrala mätmetoder används i kombination för utveckling av nya system för optimering och styrning.


Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Forskningsprojektet ARRAY är en industriforskarskola i ett nära samarbete mellan MDH och några av världens främsta företag inom automation och robotik. ARRAY bidrar till ökad kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.


Projektansvarig vid MDH: Thomas Nolte

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

The results of the study will establish a reference for the energy stakeholders and will re-form the way energy systems are controlled.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: EC ERA-Net Smart Energy Systems

We are creating the first designs of the 19-passenger commuter aircraft.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: EC Horizon 2020 (Clean Sky 2)

Projektets allmänna mål är att göra Power-to-gas-teknologin till en livskraftig lösning för långvarig lagring.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: ERA-NET (Energimyndigheten)

In the Premium project, MDH offers tailor-made courses for tomorrow's industry.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Bruch

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

In this project, the consortium based on MDH, Saab, and Siemens will explore the use of learning systems and artificial intelligence combined with physics-based and expert-driven predictive tools for intelligent and automated decision support systems.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Formas

Recreate-projektet syftar till att utveckla kunskap om hur man kan uppnå effektiva och ekonomiskt genomförbara lösningar för livslängd för EV-batterier för att förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

SMART will look at the integration of physics-based models of district heating network, with real-time AI-based load prediction and model-predictive control. The project will include models of next generation attached and detached single- and multi-family solar buildings to be connected to the regional heat and power distribution system.


Projektansvarig vid MDH: Amir Vadiee

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Till toppen