Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdh.se/forskning

mdh.se/student mdh.se/utbildning mdh.se/international mdh.se/bibliotek
mdh.se/forskning
mdh.se/samverkan
 • Aktuellt

  2020-03-12

  Forum för arbetslivsforsknings (FALF) årliga konferens fokuserar på samtida, framtida och historiska perspektiv på det hälsosamma arbetslivet. Konferensen samlar föreläsningar och seminarier under den övergripande frågan; är ett hälsosamt arbetsliv en utopi eller verklighet?

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2020-03-04

  I takt med att industrin går in i en ny fas där robotar blir en större del av produktionen, ökar kraven på samarbetet mellan robotar och människor. Det för att skapa säkra, effektiva och ergonomiska arbetsplatser. Fredrik Ore har tagit fram en mjukvara som ska förenkla samarbetet

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-04

  Den 18 till 20 mars har den nationella forskarskolan Management och IT sin vårkonferens på MDH i Västerås.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-03

  På Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista finns i år fyra av MDH:s forskningsprojekt.

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2020-03-02

  Helena Blackbright har studerat etablerade organisationers användande av verktyg för självskattning av den egna innovationsförmågan.

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2020-02-11

  "Manualer måste utformas så att det blir ett stöd i inlärningsprocessen för att användaren enkelt ska kunna hitta och förstå innehållet."

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-01-14

  Shahina Begum, professor i AI och projektledare för projektet “Machine Learning for the prevention of occupational accidents in the construction industry”.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-12-23

  Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap, tar plats i regeringens nyskapade äldreforskarråd, där forskare med särskild kompetens inom äldreområdet valts in.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-12-19

  För alla som vill ge planeten en julklapp genom att äta ett mer hållbart julbord finns klimat- och miljösmarta alternativ. − Flera klassiska rätter kan bytas ut mot vegetariska alternativ som är bra för både hälsan och planeten, säger Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-12-18

  MDH har tillsammans med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle tilldelats 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta forskarskolan ”Future-Proof Cities” med fokus på hållbar stadsutveckling. Projektets totala budget, inklusive högskolornas och de deltagande företagens medverkan, är 54 miljoner kronor.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-12-18

  Forskaren och lektorn Caroline Ingvarsson på Mälardalens högskola har tilldelats Wallanderstipendiet för sin forskning om hur produktutvecklare och projektledare organiserar sitt arbete och hur detta skapar flöde och värde i arbetet.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-12-16

  Regeringen har utsett Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap vid MDH, till ledamot i styrelsen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-06-01

  Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-03-20

  Peter Funk, professor i AI/datavetenskap, och Jakob Axelsson, professor i datavetenskap, finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) 100-lista.

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2019-02-15

  – Min vision är att utveckla optimeringen med hjälp av AI-tekniker så att den kan tillämpas vid flera mjukvarutester och effektivisera den svenska industrin.

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2018-11-22

  Mobyen Uddin Ahmed forskar om hur AI och ML kan användas för att upptäcka och förebygga hälsoproblem inom sjukvården och säkerhetsrisker i trafiken.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2018-07-05

  I forskningsprojektet HERO - Heterogeneous Systems: software-hardware integration, ska forskare vid MDH göra det lättare att programmera heterogena datorsystem.

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2018-04-27

  – Inbyggda system är ett ungt forskningsområde, men forskarna på MDH hör till de mest framstående i världen.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2017-12-19

  KK-stiftelsen stöttar satsningen ARRAY, en industriforskarskola och unik samverkansplattform för ingenjörsforskningen vid MDH.

  mdh.se/forskning