Text

Artikelarkiv

Visar publicerade artiklar för mdh.se/forskning

mdh.se/student mdh.se/utbildning mdh.se/international mdh.se/bibliotek
mdh.se/forskning
mdh.se/samverkan
 • Aktuellt

  2020-07-01 #Digma #Digitaliserad management

  – Det finns en fara med att bara acceptera de digitala mötena utan att först ha diskuterat riskerna med dem, säger Anna Uhlin, forskare på MDH.

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2020-06-30

  I snart 30 år har Christer Osterman varit verksam i olika positioner inom svensk industri. När dörrarna för att kombinera sitt vardagliga arbete med forskning öppnades, kunde han inte låta bli att söka tjänsten som industridoktorand.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-29 #ai #maskininlärning

  Med hjälp av AI har forskare vid MDH utvecklat ett förutseende analysverktyg som kan förbättra prestationen i produktionen inom tillverkningsindustrin. Analysverktyget har utvecklats tillsammans med GKN, som kommer att börja använda det i sin produktion.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-23

  Har du, eller känner du någon, som har erfarenhet av att känna sig ensam? Forskare vid MDH utvecklar en webbplattform som ska stimulera social samvaro bland äldre. Nu söker forskarna äldre personer som vill testa appen.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-16

  För att öka kunskapen om vårdrobotar har forskare vid MDH tagit fram en vägledning som ska underlätta för beslutsfattare, vårdpersonal och slutanvändare kring processen med att introducera och använda robotarna på ett effektivt sätt.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-06-08

  Under coronapandemin arbetar allt fler hemifrån, vilket inte bara påverkar arbetssituationen utan även hälsan och produktiviteten. Just nu pågår en förstudie för ett forskningsprojekt som ska hjälpa medarbetare och verksamheter att effektivisera arbetssituationen vid ett hemmakontor inför liknande situationer.

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2020-05-12

  När det varken finns möjlighet eller tid att resa och träffas fysiskt är det viktigt att det finns stöd och kunskap om hur man kan arbeta med utveckling i team oberoende av geografiska platser. Mikael Johnsson utvecklar och utvärdera metoder för distribuerade och högpresterande innovationsteam.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-05-12 #strokedagen #stroke

  En stroke leder till syrebrist i hjärnan och gör att den som drabbas plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. På MDH utvecklar forskare sjukvårdsutrustning som ska upptäcka stroke snabbare, vilket kan minska risken för hjärnskador.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-05-07

  Om fem år kommer ungefär 250 000 ton batterier från tåg, bilar och andra elfordon nått sin livslängd. Idag utnyttjas bara en femtedel av batteriets fulla kapacitet, vilket medför stora konsekvenser för vår miljö. På MDH undersöks nu hur resterande kapacitet skulle kunna nyttjas av företag för att förlänga batteriets livslängd.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-05-05

  Många ungdomar underskattar hur stigande ålder och levnadsvanor påverkar kvinnlig fruktsamhet. Att öka kunskapen i tidig ålder är viktigt för att unga ska kunna göra informerade val kring sin sexuella och reproduktiva hälsa, säger vår forskare Magdalena Mattebo.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-04-07

  Trots att den psykiska ohälsan länge ökat bland unga saknas det tydliga vetenskapliga svar på varför fler och fler mår sämre. I ett nytt projekt ska forskare fylla kunskapsluckorna.

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2020-04-03

  Sten Grahn menar att kriser ger oss möjlighet till eftertanke och möjlighet att utveckla metoder för att effektivare använda befintliga resurser för mer värdeskapande.

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2020-04-01

  Just nu finns det många företag som befinner sig i en svår situation där många beslut behöver tas på kort tid baserat på ny information från expertmyndigheter. Björn Fagerström vill påminna alla om att trots tidsbrist komma ihåg att värdera olika handlingsalternativ samt att utvärdera konsekvenser.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-18

  För att stärka såväl utbildning som forskning har Sarah Wamala Andersson anställts. Hon har lång chefserfarenhet och en tvärvetenskaplig forskningsbakgrund från fyra olika kontinenter.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-17

  Susanna Toivanen, professor i sociologi, delar sina bästa tips för att hålla produktivitet och motivation uppe när du jobbar eller pluggar hemifrån.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-12

  Forskare ska undersöka vilka utmaningar med samverkan det finns mellan myndigheter och frivilligorganisationer i Mälardalen vid kontakt med unga kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-12

  Forum för arbetslivsforsknings (FALF) årliga konferens fokuserar på samtida, framtida och historiska perspektiv på det hälsosamma arbetslivet. Konferensen samlar föreläsningar och seminarier under den övergripande frågan; är ett hälsosamt arbetsliv en utopi eller verklighet?

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2020-03-04

  I takt med att industrin går in i en ny fas där robotar blir en större del av produktionen, ökar kraven på samarbetet mellan robotar och människor. Det för att skapa säkra, effektiva och ergonomiska arbetsplatser. Fredrik Ore har tagit fram en mjukvara som ska förenkla samarbetet

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-04

  Den 18 till 20 mars har den nationella forskarskolan Management och IT sin vårkonferens på MDH i Västerås.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-03-03

  På Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista finns i år fyra av MDH:s forskningsprojekt.

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2020-03-02

  Helena Blackbright har studerat etablerade organisationers användande av verktyg för självskattning av den egna innovationsförmågan.

  mdh.se/forskning

 • Porträtt

  2020-02-11

  "Manualer måste utformas så att det blir ett stöd i inlärningsprocessen för att användaren enkelt ska kunna hitta och förstå innehållet."

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2020-01-14

  Shahina Begum, professor i AI och projektledare för projektet “Machine Learning for the prevention of occupational accidents in the construction industry”.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-12-23

  Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap, tar plats i regeringens nyskapade äldreforskarråd, där forskare med särskild kompetens inom äldreområdet valts in.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-12-19

  För alla som vill ge planeten en julklapp genom att äta ett mer hållbart julbord finns klimat- och miljösmarta alternativ. − Flera klassiska rätter kan bytas ut mot vegetariska alternativ som är bra för både hälsan och planeten, säger Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-12-18

  MDH har tillsammans med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle tilldelats 25,9 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta forskarskolan ”Future-Proof Cities” med fokus på hållbar stadsutveckling. Projektets totala budget, inklusive högskolornas och de deltagande företagens medverkan, är 54 miljoner kronor.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-12-18

  Forskaren och lektorn Caroline Ingvarsson på Mälardalens högskola har tilldelats Wallanderstipendiet för sin forskning om hur produktutvecklare och projektledare organiserar sitt arbete och hur detta skapar flöde och värde i arbetet.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-12-16

  Regeringen har utsett Christine Gustafsson, docent i vårdvetenskap vid MDH, till ledamot i styrelsen för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-06-01

  Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många.

  mdh.se/forskning

 • Aktuellt

  2019-03-20

  Peter Funk, professor i AI/datavetenskap, och Jakob Axelsson, professor i datavetenskap, finns med på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) 100-lista.

  mdh.se/forskning