Regler och policies för utbildning på forskarnivå

Här har vi samlat viktig information som reglerar forskarstudierna.


Rektor beslutade den 20 december 2016 att fastställa en reviderad version av Regler och riktlinjer för forskarutbildningen. Det reviderade dokumentet finns här:

Senaste version av Regler och riktlinjer för forskarutbildningen - reviderad 2016-12-20

Rules for Third-cycle Studies at Mälardalen University (pdf 540 kB)

Tidigare version av reglerna återfinns nedan:

Regler och riktlinjer för utb på forskarnivå (pdf 227 kB)

Rules and regulations for third-cycle studies at Mälardalen University (pdf 230 kB)