Forskarhandledning vid MDH

För varje doktorand ska vid antagningen utses en handledargrupp, bestående av en huvudhandledare och en eller flera handledare.

Huvudhandledaren har det övergripande ansvaret för doktorandens utbildning. Övriga handledare kan svara för direkt handledning av doktoranden eller bidra med annan ämneskompetens, till exempel vid tvärvetenskaplig forskning. En av handledarna ska vara verksam vid samma akademi som doktoranden. De övriga kan vara verksamma vid någon annan akademi eller organisation som doktorandens akademi har forskningssamarbete med.

Kompetenskrav för huvudhandledare vid MDH

Vid MDH ska huvudhandledare för en doktorand ha docent eller professorskompetens. De övriga handledarna ska vara disputerade. Huvudhandledaren ska ha gått handledarutbildning motsvarande den tvåveckorskurs som ges på MDH, Även övriga handledare ska ha genomgått någon form av handledarutbildning eller ska planera att genomgå en sådan.

Forskarhandledarutbildning

MDH erbjuder handledarna möjligheter till utveckling av sin handledarkompetens. Den kan bestå av exempelvis handledarkurser, seminarier, konferenser eller samtal om handledarfrågor i grupp. Denna kompetensutveckling kan också erhållas genom det utbud som andra lärosäten ger.

Kontakt

Hans Öberg
Universitetslektor
E-post: hans.oberg@mdh.se
Telefon: 021- 107099