Finansiering

Utbildning på forskarnivå kan finansieras på olika sätt; det viktiga är att finansieringen är säkrad under hela utbildningsperioden och att utbildningen kan slutföras inom åtta år, motsvarande max fyra års heltidsstudier.

Den vanligaste finansieringsformen är anställning som doktorand. Många forskarstuderande vid MDH är finansierade som s k. industridoktorander, d.v.s. de har en anställning utanför högskolan.

Ett fåtal forskarstuderande finansieras via stipendier. MDH har däremot valt att inte använda finansieringsformen utbildningsbidrag.

Vid MDH gäller som riktmärke att finansiering, oavsett finansieringskälla, ska motsvara minst samma villkor som gäller vid en anställning som doktorand.