Socialt arbete

Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar social förändring av samhälleliga förhållanden och problemlösning i mänskliga relationer med syfte att främja människors välfärd.

Inom forskarutbildningsämnet socialt arbete görs studier av människors hälsa och välfärd. Forskningen omfattar personer i alla åldrar och av olika kön som befinner sig i socialt utsatta situationer eller har särskilda behov. I socialt arbete studeras samhälleliga villkor för människors välfärd, individers eller gruppers utsatthet och resurser för att bevara eller återvinna en välfungerande livssituation.

Forskning i socialt arbete omfattar olika teorier och metoder för studier i sociala, kulturella och organisatoriska sammanhang. Forskningen kan beskrivas och problematiseras ur ett individ-, grupp-, samhälls- och globalt perspektiv och har ett tvärprofessionellt intresse som omfattar reaktiva och skyddande men även förebyggande, stödjande, omvårdande och rehabiliterande/ habiliterande åtgärder.

Forskning i socialt arbete har beröringspunkter med forskning inom folkhälsovetenskap, arbetslivsvetenskap och vårdvetenskap vilket möjliggör synergieffekter i forskningsresultat och därmed vidgar förståelsen av aktuellt forskarutbildningsområde.

Ladda ner aktuell allmänn studieplan socialt arbete (pdf 373 kB)

Ladda ner allmän studieplan socialt arbete gällande antagna före 2018-06-19 (pdf 255 kB)

Ladda ner allmän studieplan socialt arbete gällande antagna före 2016-05-17 (pdf 249 kB)