Innovation och design

Innovation och design är ett forskarsutbildningsämne med en tvärvetenskaplig inriktning på utvecklingsprocessen från behov/problem till användbara lösningar, med en profilering mot hållbar framtida utveckling och industriell förnyelse. Exempel på tillämningar är kommunikations- och informationsprocesser, kvalitetsutveckling, ledning för innovations-samverkan mellan olika aktörer, samt utveckling och drift av hållbara produktionssystem och dess gränssnitt mot produktutveckling. Målsättningen är bland annat att genom samproduktion bidra med kunskap om utvecklingsprocesser och/eller genom att utveckla metoder, arbetssätt och förutsättningar för att genomföra förbättringar inom vald tillämpning.

 

Ladda ner aktuell allmän studieplan innovation och design (pdf 407 kB)

 

  Ladda ner allmän studieplan innovation och design gällande antagna före 2019-05-21 (pdf 200 kB)

  Ladda ner allmän studieplan innovation och design gällande antagna före 2012-09-01 (pdf 133 kB)

Ladda ner allmän studieplan Innovation och design gällande antagna före 2007-07-01 (pdf 27 kB)