Innovation och design

Innovation och design är en tvärvetenskaplig forskarutbildning vid MDH där kunskap utvecklas om utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt, med en profilering mot teknik och ofta mot en industriell tillämpning. Exempel på våra områden är ledning för innovationssamverkan mellan olika aktörer, kommunikations- och informationsprocesser, samt utveckling och drift av hållbara produktionssystem och dess gränssnitt mot produkt­utveckling. Målsättningen är bland annat att genom samproduktion åstadkomma generiska beskrivningar av utvecklingsprocesser eller att utveckla metoder, arbetssätt och förutsättningar för att genomföra förbättringar inom vald tillämpning.

 

  Ladda ner aktuell allmän studieplan innovation och design (pdf 200 kB)

 

  Ladda ner allmän studieplan innovation och design gällande antagna före 2012-09-01 (pdf 133 kB)

Ladda ner allmän studieplan Innovation och design gällande antagna före 2007-07-01 (pdf 27 kB)