Industriell ekonomi och organisation

Inom Industriell ekonomi och organisation sammanförs forskning i teknik, ekonomi och samhällsvetenskap. Forskningen fokuserar särskilt på industriell förnyelse, ett område med stor samhällsekonomisk betydelse med tanke på den omstrukturering av ekonomin som globalisering och teknisk utveckling medför. Forskningen bedrivs i nära samverkan med näringslivet och samhället i övrigt.

  Ladda ner aktuell allmän studieplan industriell ekonomi och organisation (pdf 650 kB)

Ladda ner allmän studieplan industriell ekonomi och organisation gällande antagna före 2018-06-19 (pdf 273 kB)

  Ladda ner allmän studieplan industriell ekonomi och organisation gällande antagna före 2014-12-16 (pdf 489 kB)

Ladda ner allmän studieplan Industriell ekonomi och organisation gällande antagna före 2007-07-01 (pdf 26 kB)