Fysioterapi

I fysioterapi med beteendemedicinskt perspektiv arbetar man med ett klientcentrerat förhållningssätt där biologiska, psykologiska och sociala faktorer av betydelse för klientens hälsotillstånd beaktas likvärdigt utifrån klientens perspektiv. Människans beteende, som också omfattar tankar och känslor, i relation till rörelse och aktivitet studeras. Fysioterapi som utgår från ett beteendemedicinskt perspektiv omfattar kunskaper om människans beteende i rörelse och aktivitet i förståelse av livsstil, hälsa och levnadsvillkor.

Beteendemedicinska principer är grundläggande, det vill säga kunskaper om hur beteendet påverkar kroppens strukturer, rörelser och funktioner och hur sjukdom eller skada påverkar beteendet. Ämnet kännetecknas av en syn på människans beteende och rörelseförmåga utifrån ett biopsykosocialt paradigm och ämnesområdet kännetecknas av synen på människan som biologisk, tänkande, kännande och social varelse. Kunskaper om interaktion och kommunikation i beteendeförändring är viktiga komponenter i ämnet.  Evidensbaserade beteendeförändringstekniker, tillsammans med andra fysioterapeutiska behandlingsmetoder, används och är del av den unika kompetensen i beteendemedicin inom fysioterapi.

Det vetenskapliga underlaget för ämnet fysioterapi omfattar biomekaniska, fysiologiska, patologiska, psykologiska, sociala och kontextuella faktorers inverkan på beteende i rörelse och aktivitet, samt beteendets betydelse för individers livsstil, hälsa och välfärd.

Forskningen inom fysioterapi fokuserar på frågeställningar relaterade till hälso- och sjukdomstillstånd inom det biopsykosociala paradigmet och utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv.

Ladda ner aktuell allmän studieplan fysioterapi (pdf 234 kB)

Ladda ner allmän studieplan fysioterapi gällande antagna före 2018-06-19 (pdf 225 kB)