Energi- och miljöteknik

Ämnet energi- och miljöteknik, och kunskapen inom detta, byggs upp och utvecklas av forskningen i Framtidens energi. Forskarutbildningen är i huvudsak teknisk inriktad mot förnybar energi samt energi- och resurseffektivisering i processindustri och byggnader. Studier som utförs inom ämnet är experimentellt eller teoretiskt inriktade.

Forskningen inom forskningsprofilen Framtidens energi fokuserar på förnybar energi i form av biogas, solenergi och biomassa, effektivare energianvändningen och minskade utsläpp inom både industrin och för hushållen, samt smartare modellering för optimering, beslutsstöd och styrning.

  Ladda ner aktuell allmän studieplan energi- och miljöteknik (pdf 196 kB)

  Ladda ner allmän studieplan energi- och miljöteknik gällande antagna före 2014-09-30 (pdf 512 kB)

Ladda ner allmän studieplan energi- och miljöteknik gällande antagna före 2007-07-01 (pdf 12 kB)