Elektronik

Elektronikämnet spänner över ett stort område, alltifrån kvantfysik till informationsteknik. På akademin för innovation, design och teknik utgör ämnet en viktig del inom inbyggda system och representeras av delområdena tillförlitlig datainsamling, speciellt av fysiologiska signaler, signalbehandling av mätdata och artefakter samt trådlös kommunikation av sensordata för tillförlitlig och säker kommunikation.

Ladda ner aktuell allmän studieplan elektronik (pdf 156 kB)

Ladda ner allmän studieplan elektronik gällande antagna före 20151117 (pdf 480 kB)

Ladda ner allmän studieplan elektronik gällande antagna före 20070701 (pdf 17 kB)