Didaktik

Didaktik omfattar frågor om utbildning, undervisning och lärande som särskilt har betydelse för verksamhetsområdena förskola, skola, vuxenutbildning och lärarutbildning utifrån följande fokus: Skärningspunkten mellan ett specifikt ämnesområde i förskola, skola och vuxenutbildning, dess vetenskapliga bas samt lärande av och undervisning inom detta ämnesområde; barns, ungdomars och vuxnas olika behov, erfarenheter och livsvillkor som förutsättningar för lärande och utveckling; styrning, ledarskap, lärarprofession och skolutveckling i förskola, skola, vuxenutbildning och lärarutbildning.

Didaktisk forskning har beröringspunkter med forskning inom pedagogik och specialpedagogik, vilket möjlig synergieffekter i forskningsresultat och därmed vidgar förståelsen av forskningsområdet didaktik.

Ladda ner aktuell allmän studieplan didaktik (pdf 141 kB)

Ladda ner allmän studieplan didaktik gällande antagna före 2014-09-30 (pdf 39 kB)

Ladda ner allmän studieplan i didaktik gällande antagna före 20130418 (pdf 105 kB)

 

Kontaktpersoner:

Staffan Stranne samordnare för forskarutbildningen.

Niclas Månsson ämnesföreträdare för forskarutbildningsämnet didaktik och ordförande i handledarkollegiet.