Datavetenskap

Ämnet datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska och empiriska studierna av datorsystem, deras konstruktion och tillämpningar.

Ämnet behandlar metoder och teorier för datorer och deras tillämpningar.

Ladda ner aktuell allmän studieplan datavetenskap (pdf 153 kB)

Ladda ner allmän studieplan datavetenskap gällande antagna före 20150317 (pdf 480 kB)

Ladda ner allmän studieplan datavetenskap gällande antagna före 20070101 (pdf 15 kB)

ITS-EASY

Doktorander inom datavetenskap