Bioteknik/Kemiteknik

Bioteknik/Kemiteknik omfattar dels forskningsinriktningar som ryms inom de traditionella disciplinerna molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi, organisk kemi, biokemisk separationsteknik dels läkemedelskemi, bioinformatik, ekologisk teknik och dess tillämpningar i miljörelaterad forskning.

Ladda ner aktuell allmän studieplan Bioteknik-kemiteknik (pdf 522 kB)

Ladda ner allmän studieplan Bioteknik-kemiteknik gällande antagna före 20070101 (pdf 14 kB)