Ämnen på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är organiserad i ämnen och kan bedrivas inom en eller flera akademier.

Fakultetsnämnden ska inom sitt ansvarsområde fastställa i vilka ämnen forskarutbildning ska anordnas. Fakultetsnämnden inrättar och avvecklar ämnen. För varje ämne finns ett handledarkollegium och en ämnesspecifik samordnare för forskarutbildningen.

Idag bedrivs utbildning på forskarnivå inom tretton ämnen och därutöver samarbetar högskolan med sju nationella forskarskolor.