Om utbildning på forskarnivå

Sedan 2001 bedriver högskolan forskarutbildning inom teknik. Under 2012 startade vi forskarutbildning inom hälsa och välfärd. Forskarutbildning bedrivs även inom humaniora, natur- och samhällsvetenskap.

Forskarutbildningen är idag organiserad i sex områden där högskolan erhållit tillstånd att utfärda examina på forskarnivå.

  • Inbyggda system

(utbildning bedrivs inom ämnena datavetenskap samt elektronik)

  • Innovation och produktrealisering

(utbildning bedrivs inom ämnet innovation och design)

  • Miljö- energi och resursoptimering

(utbildning bedrivs inom ämnena energi- och miljöteknik samt matematik/tillämpad matematik)

  • Industriell ekonomi, arbetsliv och styrning

(utbildning bedrivs inom ämnet industriell ekonomi och organisation)

  • Didaktik

(utbildning bedrivs inom ämnena didaktik samt naturvetenskapens och teknikens didaktik)

  • Hälsa och välfärd

(utbildning bedrivs inom ämnena vårdvetenskap, arbetslivsvetenskap, socialt arbete, fysioterapi och folkhälsovetenskap)

Idag har Mälardalens högskola omkring 230 aktiva doktorander.