Forskarkurser vid MDH

En viktig del av utbildningen på forskarnivå utgörs av kurser. Vid MDH erbjuds ett antal högskolegemensamma kurser och ämnesspecifika kurser på forskarnivå. Kurser på forskarnivå är i princip tillgängliga för alla forskarstuderande vid högskolan, men särskilda förkunskapskrav kan gälla för kurs och antalet platser kan vara begränsat.

För ytterligare information se den allmänna studieplanen för respektive ämne. Där framgår eventuella obligatoriska kurser samt föreskrifter om hur stor del av kurserna inom utbildningen på forskarnivå som kan läsas på annan utbildningsnivå.