Text

Värdedriven innovation och framsyn

Gruppen inom Värdedriven innovation och framsyn fokuserar på hur innovation uttrycks ur ett värdeskapande tjänsteperspektiv, utifrån inkludering och demokratisering. Gruppen beaktar även förutsättningar för att förstå framtida behov, genom att koppla ihop världsanalys med utvecklingen av framtida affärsmodeller.

Kontaktperson

Universitetslektor i innovationsteknik

Anette Strömberg

+4616153618

anette.stromberg@mdh.se

 

 

Pågående forskningsprojekt