Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Värdedriven innovation och framsyn

Gruppen inom värdedriven innovation och framsyn utgår från hur innovation uttrycks ur ett värdeskapande tjänsteperspektiv.

Kontaktperson

Universitetslektor i innovationsteknik

Anette Strömberg

016-15 36 18

anette.stromberg@mdh.se

Gruppers kreativitet, omvärldsanalys som innovationsteknik, bred involvering och inkludering i utvecklingsarbete, samt demokratisering av innovation är centrala gemensamma fokusområden. Förutsättningar att förstå framtida behov inkluderas även i gruppens arbete, vilket gör öppen framsyn tillsammans med utveckling av framtida affärsmodeller till viktiga områden. I gruppen utforskas och tillämpas Responsible research and Innovation (RRI), aktionsforskning och kunskapande i samverkan.

Pågående forskningsprojekt

Coronaviruset och samhällets reaktion på det har tvingat organisationer att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att begränsa spridningen av viruset. Många organisationer runt om i världen har gått över till distansarbete och denna radikala övergång kan på olika sätt vara utmanande för både anställda och chefer. Med anledning av det är projektets syfte att utforska erfarenheterna från individer som arbetar hemifrån till följd av covid-19 både ur arbetstagarens perspektiv och chefens perspektiv.


Projektansvarig vid MDH: Adesuwa Omorede

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

Till toppen