Text

Vård, återhämtning och hälsa

Gruppens forskning handlar om att utveckla och tillämpa vetenskaplig kunskap om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till människors återhämtning och hälsa.

Kontaktperson

Professor i vårdvetenskap / Docent

Margareta Asp

+4616153753

margareta.asp@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap, inr mot psykiatrisk vård

Lena Wiklund Gustin

+4621107332

lena.wiklund@mdh.se

En gemensam utgångspunkt är en ambition att söka förståelse för den unika personen och finna vägar för att stärka människors personliga resurser. Utöver forskning som utvecklar kunskap om vård och omsorg, återhämtning och hälsa bedrivs också forskning som fokuserar på hur denna kunskap kan förmedlas och tillämpas inom utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Målet för gruppens vetenskapliga arbete är att bidra med kunskaper som kan ligga till grund för utveckling av stöd, vård och omsorg för att främja hälsa och lindra lidande.

Pågående forskningsprojekt