Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Vård, återhämtning och hälsa

Gruppens forskning handlar om att utveckla och tillämpa vetenskaplig kunskap om hur olika former av vård och omsorg kan bidra till människors återhämtning och hälsa.

Kontaktperson

Professor i vårdvetenskap / Docent

Margareta Asp

016-15 37 53

margareta.asp@mdh.se

Professor i vårdvetenskap, inr mot psykiatrisk vård

Lena Wiklund Gustin

021-10 73 32

lena.wiklund@mdh.se

En gemensam utgångspunkt är en ambition att söka förståelse för den unika personen och finna vägar för att stärka människors personliga resurser. Utöver forskning som utvecklar kunskap om vård och omsorg, återhämtning och hälsa bedrivs också forskning som fokuserar på hur denna kunskap kan förmedlas och tillämpas inom utbildning, hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Målet för gruppens vetenskapliga arbete är att bidra med kunskaper som kan ligga till grund för utveckling av stöd, vård och omsorg för att främja hälsa och lindra lidande.

 

Medlemmar

Universitetsadjunkt

Alexander Arvidsson

021-10 70 96

alexander.arvidsson@mdh.se

Katarina Bredenhof Heijkenskjöld

021-10 31 77

katarina.heijkenskjold@mdh.se

Universitetsadjunkt

Hillewi Carnesten

021-15 17 73

Monica Dahlgren

Universitetsadjunkt

Maria Fredriksson

021-48 06 933

maria.fredriksson@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Lena-Karin Gustafsson

016-15 37 45

Doktorand

Anna Hjalmarsson

016-15 51 66

anna.hjalmarsson@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Helena Lööf

021-10 70 75

helena.loof@mdh.se

Universitetsadjunkt

Annelie Rylander

016-15 32 22

annelie.rylander@mdh.se

Universitetslektor

Linda Sellin

021-10 73 86

linda.sellin@mdh.se

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Maja Stenberg

016-15 36 76

maja.stenberg@mdh.se

Universitetslektor

Mirkka Söderman

016-15 34 33

mirkka.soderman@mdh.se

Universitetsadjunkt

Mattias Vincze

016-15 37 21

mattias.vincze@mdh.se

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Alexandra Beyermann

021-10 73 40

alexandra.beyermann@mdh.se

Externa forskare som tillhör gruppen:

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera mötet mellan patienter i suicidal process och ambulanssjukvård avseende vårdkontakter, dokumentation och vårdsamtal.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: Centrum för klinisk forskning, Region Sörmland

The overall purpose is to investigate the work situation of newly graduated registered nurses (NGRN’s) working in emergency units during the Covid-19- pandemic, their experiences, and management of stress, the significance of stress on their own health and on the care they provide.


Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Akademin för hälsa, vård och välfärd, MDH

Detta forskningsprojekt syftar till att identifiera stressfaktorer och stresshanteringsstrategier hos nyutexaminerade sjuksköterskor på akutmottagningar under Covid-19-pandemin samt beskriva hur den upplevda stressen inverkar på omvårdnaden de ger.


Projektansvarig vid MDH: Petra Heideken Wågert

Huvudfinansiering: Akademin för hälsa, vård och välfärd, MDH

Vilket övergripande syfte har projektet?: Syftet med detta projekt är att modifiera ett grupprogram (CRGP) som vilar på kognitiv, relationell grund och som ursprungligen utformats för behandling av klienter som varit långvarigt sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa, för att använda det för att minska upplevelser av arbetsrelaterad stress och stödja återhämtning för människor som fortfarande arbetar.


Projektansvarig vid MDH: Lena Wiklund Gustin

Huvudfinansiering: MDH

Till toppen