Text

Välfärdsforskning

Gruppen har som mål att studera förändringar i människors livsvillkor och att förstå de komplexa förhållanden som påverkar välfärden på både mikro- och makronivå. Utgångspunkten är personers egna perspektiv, vare sig det handlar om partners roller i föräldraledighet, tonåringar och sexualitet, personer som har funktionsnedsättningar samt äldre personer i omsorgens vardag. Globala perspektiv är en självklar prioritet i Welfare Research där vår kommunikation sker på engelska.

Kontaktperson

Universitetslektor i socialt arbete

Anna-Lena Almqvist

+4616153725

anna-lena.almqvist@mdh.se

Universitetslektor

Els-Marie Anbäcken

+4616153478

els-marie.anbacken@mdh.se

Medlemmar

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Ciro Aparicio

+4616153449

ciro.aparicio@mdh.se

Universitetslektor i sociologi / Docent

Ildikó Asztalos Morell

+4621107321

ildiko.asztalos.morell@mdh.se

Universitetslektor

Munir Dag

+4616153415

munir.dag@mdh.se

Universitetslektor

Jessica Holmgren

+4616153412

jessica.holmgren@mdh.se

Doktorand

Carl Johansson

+4616153297

carl.johansson@mdh.se

Zlatana Knezevic

zlatana.knezevic@mdh.se

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Sylvia Olsson

+4616153263

sylvia.olsson@mdh.se

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Eric Svanelöv

+4616153435

eric.svanelov@mdh.se

Universitetslektor /Avdelningschef

Lena Talman

+4616153258

lena.talman@mdh.se

Anchalee Thitasan

anchalee.thitasan@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Marianne Velandia

+4621107365

marianne.velandia@mdh.se

Manothai Wongsala

+4616153272

manothai.wongsala@mdh.se

Pågående forskningsprojekt


Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: Grants-in-Aid for Scientific Research by Japan Society for the Promotion of Science

Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och användandet av dokumentationssystem i socialt arbete med utsatta barn och äldre vuxna i behov av insatser.


Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: STINT, MDH

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning (>18 år) i SIP utifrån olika perspektiv samt att analysera hur professionella skapar förutsättningar för individens delaktighet.


Projektansvarig vid MDH: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, kommuner och region i Sörmland

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: Svenska Röda Korset

The overall aim is to increase the knowledge about care practices, experiences of support and attitudes towards mental health and integration during the asylum process.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: The Swedish Red Cross University College


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: British Academy of the Social Sciences


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Syftet med projektet var att utvärdera personals erfarenheter av att använda Tovertafel UP på en daglig verksamhet och om användandet av Tovertafel UP enligt personalen innebar någon utveckling för användarna med fokus på fysiska aktiviteter och interaktion.


Projektansvarig vid MDH: Lena Talman

Huvudfinansiering: MDH