Text

Välfärdsforskning

Forskningen handlar i huvudsak om att förstå komplexiteten i hur människor upplever sitt vardagsliv i relation till medborgarskapets möjligheter och begränsningar.

Kontaktperson

Universitetslektor i socialt arbete

Anna-Lena Almqvist

+4616153725

anna-lena.almqvist@mdh.se

Universitetslektor

Els-Marie Anbäcken

+4616153478

els-marie.anbacken@mdh.se

Gruppen har som mål att undersöka förändringar i människors livsvillkor och analysera hur detta kan hänga ihop med strukturella förutsättningar som socialpolitik och arbetsmarknad.

Pågående forskningsprojekt

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser.


Projektansvarig: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: Svenska Röda Korset

The overall aim is to increase the knowledge about care practices, experiences of support and attitudes towards mental health and integration during the asylum process.


Projektansvarig: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: The Swedish Red Cross University College