Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Välfärdsforskning

Gruppen har som mål att studera förändringar i människors livsvillkor och att förstå de komplexa förhållanden som påverkar välfärden på både mikro- och makronivå. Utgångspunkten är personers egna perspektiv, vare sig det handlar om partners roller i föräldraledighet, tonåringar och sexualitet, personer som har funktionsnedsättningar samt äldre personer i omsorgens vardag. Globala perspektiv är en självklar prioritet i Welfare Research där vår kommunikation sker på engelska.

Kontaktperson

Universitetslektor i socialt arbete

Anna-Lena Almqvist

016-15 37 25

anna-lena.almqvist@mdh.se

Universitetslektor

Jessica Holmgren

016-15 34 12

jessica.holmgren@mdh.se

Medlemmar

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Ciro Aparicio

016-15 34 49

ciro.aparicio@mdh.se

Universitetslektor i sociologi / Docent

Ildikó Asztalos Morell

021-10 73 21

ildiko.asztalos.morell@mdh.se

Universitetslektor

Munir Dag

016-15 34 15

munir.dag@mdh.se

Universitetslektor

Els-Marie Anbäcken

016-15 34 78

els-marie.anbacken@mdh.se

Doktorand

Carl Johansson

016-15 32 97

carl.johansson@mdh.se

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Sylvia Olsson

016-15 32 63

sylvia.olsson@mdh.se

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Eric Svanelöv

016-15 34 35

eric.svanelov@mdh.se

Universitetslektor /Avdelningschef

Lena Talman

016-15 32 58

lena.talman@mdh.se

Anchalee Thitasan

anchalee.thitasan@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Marianne Velandia

021-10 73 65

marianne.velandia@mdh.se

Manothai Wongsala

016-15 32 72

manothai.wongsala@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Att leva med demenssjukdom i det dagliga livet och i livets slut. En studie utifrån deltagande observationer på särskilda boenden i Japan och Sverige


Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: Grants-in-Aid for Scientific Research by Japan Society for the Promotion of Science

Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och användandet av dokumentationssystem i socialt arbete med utsatta barn och äldre vuxna i behov av insatser.


Projektansvarig vid MDH: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: STINT, MDH

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning (>18 år) i SIP utifrån olika perspektiv samt att analysera hur professionella skapar förutsättningar för individens delaktighet.


Projektansvarig vid MDH: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, kommuner och region i Sörmland

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: Svenska Röda Korset

The overall aim is to increase the knowledge about care practices, experiences of support and attitudes towards mental health and integration during the asylum process.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: The Swedish Red Cross University College

Män som arbetar mot mäns våld mot kvinnor.


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: British Academy of the Social Sciences

Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


Projektansvarig vid MDH: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)

Till toppen