Text

Statsvetenskap

Inom statsvetenskap studeras hur industriell förnyelse hanteras av det politiska systemet. Detta inkluderar relationen mellan staten och särintressen som organisationer som företräder privata företag och fackliga organisationer.

Kontaktperson

Universitetslektor i statsvetenskap

Terence Fell

+4621107390

terence.fell@mdh.se

Fokusområden

  • Processer som rör avbolagisering i Sverige.
  • Det politiska beslutsfattandet under ekonomiska kriser i Sverige.
  • offentlig politik på lokal nivå som syftar till industriell förnyelse.

Medlemmar

Universitetslektor i statsvetenskap/docent

Joakim Johansson

+4621107331

joakim.johansson@mdh.se

Universitetslektor

Gustav Sundqvist

+46214806902

gustav.sundqvist@mdh.se

Universitetslektor

Claes Tängh Wrangel

+4621107311

claes.tangh.wrangel@mdh.se

Universitetslektor

Jörgen Ödalen

jorgen.odalen@mdh.se

Universitetslektor

Jasmina Nedevska

+4621107082

jasmina.nedevska@mdh.se

Universitetslektor

Lotta Gröning

+46214806910

lotta.groning@mdh.se

Universitetsadjunkt

Anna Johansson

+4621107337

anna.johansson@mdh.se

Pågående forskningsprojekt