Text

Statsvetenskap

Inom statsvetenskap studeras hur industriell förnyelse hanteras av det politiska systemet. Detta inkluderar relationen mellan staten och särintressen som organisationer som företräder privata företag och fackliga organisationer.

Kontaktperson

Universitetslektor i statsvetenskap

Terence Fell

+4621107390

terence.fell@mdh.se

Fokusområden

  • Processer som rör avbolagisering i Sverige.
  • Det politiska beslutsfattandet under ekonomiska kriser i Sverige.
  • offentlig politik på lokal nivå som syftar till industriell förnyelse.

Pågående forskningsprojekt