Text

Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

Inom Simulering och optimering för framtida industriella applikationer (SOFIA) arbetar forskarna med avancerade modelleringsmetoder och mättekniker för kraftverk och processindustri.

Kontaktperson

Professor i energiteknik

Konstantinos Kyprianidis

+4621151765

konstantinos.kyprianidis@mdh.se

Fokusområden

  • Systemmodellering och optimering inklusive diagnostik och beslutstödssystem.
  • SPH och mesh-baserade CFD-tekniker.
  • NIR-spektroskopi och RF mjuka sensorer
  • Temperaturmätningar och gasanalyser i industriella processer såväl som för kraft- och framdrivningstillämpningar.


Medlemmar

Gästprofessor

Anestis Kalfas

anestis.kalfas@mdh.se

Senior professor i energiteknik

Erik Dahlquist

+4621151768

erik.dahlquist@mdh.se

Gästprofessor

Philip de Vaal

philip.de.vaal@mdh.se

Professor i energiteknik

Rebei Bel Fdhila

rebei.bel.fdhila@mdh.se

Universitetsadjunkt

Amir Vadiee

+4616153277

amir.vadiee@mdh.se

Forskarassistent

Ioanna Aslanidou

+4621101423

ioanna.aslanidou@mdh.se

Universitetslektor i energiteknik

Jan Sandberg

+4621101569

jan.sandberg@mdh.se

Forskningsingenjör

Robert Tryzell

+4621101334

robert.tryzell@mdh.se

Doktorand

Achref Rabhi

+4621101662

achref.rabhi@mdh.se

Forskarassistent

Valentina Zaccaria

+4621101566

valentina.zaccaria@mdh.se

Forskare

Amare Desalegn Fentaye

+46214806932

amare.desalegn.fentaye@mdh.se

Postdoktor

Yuanye Zhou

+46214806922

yuanye.zhou@mdh.se

Doktorand

Esin Iplik

+4621101610

esin.iplik@mdh.se

Doktorand

Dimitra Eirini Diamantidou

+46214806913

dimitra.eirini.diamantidou@mdh.se

Doktorand

Jerol Soibam

+4621151788

jerol.soibam@mdh.se

Doktorand

Mahsa Daraei

+4621101541

mahsa.daraei@mdh.se

Doktorand

Mavroudis Kavvalos

+4621107034

mavroudis.kavvalos@mdh.se

Doktorand

Smruti Sahoo

+4621101519

smruti.sahoo@mdh.se

Doktorand

Milan Zlatkovikj

+4621101669

milan.zlatkovikj@mdh.se

Doktorand

Moksadur Rahman

+4621101594

moksadur.rahman@mdh.se

Doktorand

Nathan Zimmerman

+4621107335

nathan.zimmerman@mdh.se

Doktorand

Mikael Stenfelt

+4621101589

mikael.stenfelt@mdh.se

Professor /vice akademichef

Eva Thorin

+4621101564

eva.thorin@mdh.se

Professor i energiteknik / Docent

Jinyue Yan

+4621103134

jinyue.yan@mdh.se

Postdoktor

Valentin Scheiff

+46214806912

valentin.scheiff@mdh.se

Forskare

Stavros Vouros

stavros.vouros@mdh.se

Joakim Örneskans

Chongchul Kim

chongchul.kim@mdh.se

Simon Mählkvist

simon.mahlkvist@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Kontinuerliga mätningar tas under den normala driften av motorer för energi och framdrivning.


Projektansvarig: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Syftet med projektet att producera energi på ett renare och effektivare sätt.


Projektansvarig: Ioanna Aslanidou

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Elektriska komponenter släpper ut stora mängder värme under drift. Detta är en stor begränsande faktor för att förbättra tekniken för kraftsystem som används för transport eller processer som används inom industrin.


Projektansvarig: Rebei Bel Fdhila

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

AR 4.0 är en samarbetsplattform för tvärvetenskapliga projekt.


Projektansvarig: Erik Dahlquist

Huvudfinansiering: Vinnova och Vinnväx

Syftet med projektet är att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras och utförs inom ramen för EU Horizon 2020, programmet SPIRE-2 (Sustainable Process Industry Research).


Projektansvarig: Erik Dahlquist

Huvudfinansiering: EU Horizon 2020 SPIRE-2

Projektet utvecklar och genomför nätbaserade kurser på avancerad nivå inom profilområdena Inbyggda system och Framtidens energi.


Projektansvarig: Monica Odlare

Huvudfinansiering: KK-Stiftelsen

KKS-forskningsprofilen Future Energy fokuserar på att öka andelen förnybar energi, möta framtida förändringar i energisystemet samt effektivisera energianvändningen inom både industrin och hushållen.


Projektansvarig: Jinyue Yan

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.


Projektansvarig: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Formas

TRADE föreslår integration av tre nya aspekter i den konceptuella designen för flygplan/motorer.


Projektansvarig: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: EC Horizon 2020 (Clean Sky 2)