Text

Simulering och optimering för framtida industriella applikationer

Inom Simulering och optimering för framtida industriella applikationer (SOFIA) arbetar forskarna med avancerade modelleringsmetoder och mättekniker för kraftverk och processindustri.

Kontaktperson

Professor i energiteknik

Konstantinos Kyprianidis

+4621151765

konstantinos.kyprianidis@mdh.se

Fokusområden

  • Systemmodellering och optimering inklusive diagnostik och beslutstödssystem.
  • SPH och mesh-baserade CFD-tekniker.
  • NIR-spektroskopi och RF mjuka sensorer
  • Temperaturmätningar och gasanalyser i industriella processer såväl som för kraft- och framdrivningstillämpningar.


Medlemmar

Gästprofessor

Anestis Kalfas

anestis.kalfas@mdh.se

Senior professor i energiteknik

Erik Dahlquist

+4621151768

erik.dahlquist@mdh.se

Gästprofessor

Philip de Vaal

philip.de.vaal@mdh.se

Professor i energiteknik

Rebei Bel Fdhila

rebei.bel.fdhila@mdh.se

Universitetslektor

Amir Vadiee

+4616153277

amir.vadiee@mdh.se

Forskare

Ioanna Aslanidou

+4621101423

ioanna.aslanidou@mdh.se

Universitetslektor i energiteknik

Jan Sandberg

+4621101569

jan.sandberg@mdh.se

Forskningsingenjör

Robert Tryzell

+4621101334

robert.tryzell@mdh.se

Doktorand

Achref Rabhi

+4621101662

achref.rabhi@mdh.se

Forskarassistent

Valentina Zaccaria

+4621101566

valentina.zaccaria@mdh.se

Forskare

Amare Desalegn Fentaye

+46214806932

amare.desalegn.fentaye@mdh.se

Postdoktor

Yuanye Zhou

+46214806922

yuanye.zhou@mdh.se

Doktorand

Esin Iplik

+4621101610

esin.iplik@mdh.se

Doktorand

Dimitra Eirini Diamantidou

+46214806913

dimitra.eirini.diamantidou@mdh.se

Simon Mählkvist

simon.mahlkvist@mdh.se

Chongchul Kim

chongchul.kim@mdh.se

Universitetsadjunkt /Avdelningschef

Madeleine Martinsen

+46214806935

madeleine.martinsen@mdh.se

Doktorand

Mahsa Daraei

+4621101541

mahsa.daraei@mdh.se

Doktorand

Mavroudis Kavvalos

+4621107034

mavroudis.kavvalos@mdh.se

Doktorand

Smruti Sahoo

+4621101519

smruti.sahoo@mdh.se

Doktorand

Milan Zlatkovikj

+4621101669

milan.zlatkovikj@mdh.se

Doktorand

Moksadur Rahman

+4621101594

moksadur.rahman@mdh.se

Forskningsingenjör

Nathan Zimmerman

+4621107335

nathan.zimmerman@mdh.se

Doktorand

Mikael Stenfelt

+4621101589

mikael.stenfelt@mdh.se

Professor /vice akademichef

Eva Thorin

+4621101564

eva.thorin@mdh.se

Professor i energiteknik / Docent

Jinyue Yan

+4621103134

jinyue.yan@mdh.se

Postdoktor

Valentin Scheiff

+46214806912

valentin.scheiff@mdh.se

Forskare

Stavros Vouros

stavros.vouros@mdh.se

Joakim Örneskans

Doktorand

Jerol Soibam

+4621151788

jerol.soibam@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

The results of the study will establish a reference for the energy stakeholders and will re-form the way energy systems are controlled.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: EC ERA-Net Smart Energy Systems

Syftet med projektet att producera energi på ett renare och effektivare sätt.


Projektansvarig vid MDH: Ioanna Aslanidou

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Elektriska komponenter släpper ut stora mängder värme under drift. Detta är en stor begränsande faktor för att förbättra tekniken för kraftsystem som används för transport eller processer som används inom industrin.


Projektansvarig vid MDH: Rebei Bel Fdhila

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Projektet utvecklar och genomför nätbaserade kurser på avancerad nivå inom profilområdena Inbyggda system och Framtidens energi.


Projektansvarig vid MDH: Monica Odlare

Huvudfinansiering: KK-Stiftelsen

We are creating the first designs of the 19-passenger commuter aircraft.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: EC Horizon 2020 (Clean Sky 2)

The project outputs will pave the way for sustainable AI in industrial processes.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: Vinnova Process Industrial IT and Automation (PiiA)

In the Premium project, MDH offers tailor-made courses for tomorrow's industry.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Bruch

Huvudfinansiering: The Knowledge Foundation

In this project, the consortium based on MDH, Saab, and Siemens will explore the use of learning systems and artificial intelligence combined with physics-based and expert-driven predictive tools for intelligent and automated decision support systems.


Projektansvarig vid MDH: Konstantinos Kyprianidis

Huvudfinansiering: KKS

Projektets övergripande syfte är utveckling av optimal hantering av behandlade vattenresurser.


Projektansvarig vid MDH: Eva Thorin

Huvudfinansiering: Formas

SMART will look at the integration of physics-based models of district heating network, with real-time AI-based load prediction and model-predictive control. The project will include models of next generation attached and detached single- and multi-family solar buildings to be connected to the regional heat and power distribution system.


Projektansvarig vid MDH: Amir Vadiee

Huvudfinansiering: The Knowledge Foundation