Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Gruppen har som mål att utveckla forskning om samproduktion inom området hälsa och välfärd.

Kontaktperson

Universitetslektor i socialt arbete

Osman Aytar

016-15 36 14

osman.aytar@mdh.se

Professor i socialt arbete

Jonas Stier

016-15 32 89

jonas.stier@mdh.se

Socionom/Universitetslektor/Excellent lärare/Docent i socialt arbete

Pernilla Liedgren

016-15 32 55

pernilla.liedgren@mdh.se

Medlemmar

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Susanne Eriksson

016-15 51 96

susanne.eriksson@mdh.se

Universitetslektor och docent i socialt arbete

Osman Aytar

016-15 36 14

osman.aytar@mdh.se

Universitetslektor /Excellent lärare/Prodekan/Docent

Magnus Hoppe

021-10 73 85

magnus.hoppe@mdh.se

Universitetslektor

Anna Johansson

021-10 73 37

anna.johansson@mdh.se

Universitetslektor /Docent i vårdpedagogik

Bosse Jonsson

016-15 34 53

bosse.jonsson@mdh.se

Liv Nordström

016-15 51 59

liv.nordstrom@mdh.se

Professor i socialt arbete

Christian Kullberg

016-15 36 36

christian.kullberg@mdh.se

Universitetslektor i sociologi

Kitty Lassinantti

021-10 15 90

kitty.lassinantti@mdh.se

Universitetslektor

Camilla Eriksson

021-10 70 28

camilla.eriksson@mdh.se

Professor Emeritus i folkhälsovetenskap/docent

Per Tillgren

per.tillgren@mdh.se

Universitetslektor i socialt arbete

Gunnel Östlund

016-15 36 04

gunnel.ostlund@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning (>18 år) i SIP utifrån olika perspektiv samt att analysera hur professionella skapar förutsättningar för individens delaktighet.


Projektansvarig vid MDH: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, kommuner och region i Sörmland

Detta innovationsprojekt kommer att bidra med generella kunskaper om den digitala teknologins möjligheter för att öka barns delaktighet liksom kunskaper som berör den sociala barnavårdens barn och deras delaktighet i utredningsprocessen mer specifikt.


Projektansvarig vid MDH: Gunnel Östlund

Huvudfinansiering: Forte

Till toppen