Text

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Gruppen har som mål att utveckla forskning om samproduktion inom området hälsa och välfärd.

Kontaktperson

Universitetslektor i socialt arbete

Osman Aytar

+4616153614

osman.aytar@mdh.se

Universitetslektor i socialt arbete

Pernilla Liedgren

+4616153255

pernilla.liedgren@mdh.se

Medlemmar

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Susanne Eriksson

+4616155196

susanne.eriksson@mdh.se

Universitetslektor / Excellent lärare/Prodekan

Magnus Hoppe

+4621107385

magnus.hoppe@mdh.se

Universitetsadjunkt

Anna Johansson

+4621107337

anna.johansson@mdh.se

Universitetslektor /Docent i vårdpedagogik

Bosse Jonsson

+4616153453

bosse.jonsson@mdh.se

Liv Nordström

+4616155159

liv.nordstrom@mdh.se

Professor i socialt arbete

Christian Kullberg

+4616153636

christian.kullberg@mdh.se

Universitetslektor i sociologi

Kitty Lassinantti

+4621101590

kitty.lassinantti@mdh.se

Universitetslektor

Camilla Eriksson

+4621107028

camilla.eriksson@mdh.se

Professor Emeritus i folkhälsovetenskap/docent

Per Tillgren

per.tillgren@mdh.se

Universitetslektor i socialt arbete

Gunnel Östlund

+4616153604

gunnel.ostlund@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning (>18 år) i SIP utifrån olika perspektiv samt att analysera hur professionella skapar förutsättningar för individens delaktighet.


Projektansvarig vid MDH: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, kommuner och region i Sörmland

Detta innovationsprojekt kommer att bidra med generella kunskaper om den digitala teknologins möjligheter för att öka barns delaktighet liksom kunskaper som berör den sociala barnavårdens barn och deras delaktighet i utredningsprocessen mer specifikt.


Projektansvarig vid MDH: Gunnel Östlund

Huvudfinansiering: Forte