Text

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Gruppen har som mål att utveckla forskning om samproduktion inom området hälsa och välfärd.

Kontaktperson

Universitetslektor i socialt arbete

Osman Aytar

+4616153614

osman.aytar@mdh.se

Universitetslektor i socialt arbete

Pernilla Liedgren

+4616153255

pernilla.liedgren@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Detta innovationsprojekt kommer att bidra med generella kunskaper om den digitala teknologins möjligheter för att öka barns delaktighet liksom kunskaper som berör den sociala barnavårdens barn och deras delaktighet i utredningsprocessen mer specifikt.


Projektansvarig: Gunnel Östlund

Huvudfinansiering: Forte