Text

Säkerhetskritisk teknik

Fokuserar på att överbrygga de teoretiska grunderna för tillförlitlighet och industriell mjukvaruutveckling, med tonvikt på teknik- och processaspekter för komplexa tillförlitliga system.

Kontaktperson

Professor

Kristina Lundqvist

+4621101428

kristina.lundqvist@mdh.se

Pågående forskningsprojekt