Text

Redovisning och ekonomistyrning

Gruppens forskningsfokus inriktar sig på kontroll, styrning och uppföljning inom privat och offentlig sektor.

Kontaktperson

Universitetslektor

Matthias Holmstedt

+4621101487

matthias.holmstedt@mdh.se

Gruppen fokuserar på forskning och utbildning relaterad till praktiker inriktade mot

  • kontroll
  • styrning
  • uppföljning.

Forskningen spänner över både privat och offentlig sektor.

Inom delämnet externredovisning har praktikerna en juridisk koppling som understödjs av olika principer, där presentationen av den ekonomiska situationen och utveckling har en inriktning mot olika externa intressenter.

Inom delämnet internredovisning är forskningen kopplad till kontroll, styrning och uppföljning av organisationens utveckling och innehåller därför praktiker som är inriktade mot interna intressenter och utvecklingen av organisationen.

Gruppens forskning och utbildning har koppling till andra företagsekonomiska områden så som marknadsföring och strategi, organisation och ledning, handelsrätt och statistisk. Området spänner även över en rad dagsaktuella teman så som hållbarhet, digitalisering och internationalisering.

MDH erbjuder uppdragsutbildningar som är kopplade till forskningen.

 

Medlemmar

  • John Burns, gästprofessor
  • Stephen Jollands, gästforskare

Universitetslektor i marknadsföring

Linda Höglund

+4621107341

linda.hoglund@mdh.se

Universitetsadjunkt

Aija Voitkane

+4621101699

aija.voitkane@mdh.se

Universitetsadjunkt

Oksana Feicher

+4621151748

oksana.feicher@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Per Janze

+4621101527

per.janze@mdh.se

Universitetslektor i företagsekonomi

Ulla Pettersson

ulla.pettersson@mdh.se

Senior professor

Esbjörn Segelod

+4616155138

esbjorn.segelod@mdh.se

Universitetsadjunkt bitr. avdelningschef

Jonas Truedsson

+4621101476

jonas.truedsson@mdh.se

Universitetslektor

Dariusz Osowski

+4621107024

dariusz.osowski@mdh.se

Universitetslektor

Peter Dahlin

+4621151784

peter.dahlin@mdh.se

Biträdande universitetslektor i innovation och produktrealisation

Angelina Sundström

+4621101538

angelina.sundstrom@mdh.se

Universitetsadjunkt

Marie Stomilovic

+4621107366

marie.stomilovic@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Fredrik Jeanson

+4621101362

fredrik.jeanson@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Annelie Lindvall

+4621103170

annelie.lindvall@mdh.se

Pågående forskningsprojekt