Text

Redovisning och ekonomistyrning

Forskargruppen för redovisning och ekonomistyrning.

Kontaktperson

Universitetslektor

Matthias Holmstedt

+4621101487

matthias.holmstedt@mdh.se

Inom redovisning fokuserar forskargruppen på:

  • möjligheten att upprätta en robust finansiell rapportering av immateriella resurser och tillgångar
  • hur det går att levandegöra och belysa vikten av bokslut och inkomstskatt för händelser efter rapportperioden
  • stöd till nya företag och ekonomiska aspekter av datorers mjukvaruutveckling.

Forskning i ekonomistyrning och kontroll fokuserar på:

  • ekonomiska utvärderingar och bedömningar
  • hantering av kapitalinvesteringar
  • resurstilldelning
  • redovisningshistoria.

Medlemmar

  • John Burns, gästprofessor
  • Stephen Jollands, gästforskare

Staffan Boström

staffan.bostrom@mdh.se

Universitetsadjunkt

Aija Voitkane

+4621101699

aija.voitkane@mdh.se

Universitetsadjunkt

Oksana Feicher

+4621151748

oksana.feicher@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Per Janze

+4621101527

per.janze@mdh.se

Universitetslektor i företagsekonomi

Ulla Pettersson

ulla.pettersson@mdh.se

Senior professor

Esbjörn Segelod

+4616155138

esbjorn.segelod@mdh.se

Universitetsadjunkt bitr. avdelningschef

Jonas Truedsson

+4621101476

jonas.truedsson@mdh.se

Universitetslektor

Dariusz Osowski

+4621107024

dariusz.osowski@mdh.se

Universitetslektor

Peter Dahlin

+4621151784

peter.dahlin@mdh.se

Biträdande universitetslektor i innovation och produktrealisation

Angelina Sundström

+4621101538

angelina.sundstrom@mdh.se

Universitetslektor i marknadsföring

Linda Höglund

+4621107341

linda.hoglund@mdh.se

Pågående forskningsprojekt