Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Redovisning och ekonomistyrning

Gruppens forskningsfokus inriktar sig på kontroll, styrning och uppföljning inom privat och offentlig sektor.

Kontaktperson

Universitetslektor /Avdelningschef

Matthias Holmstedt

021-10 14 87

matthias.holmstedt@mdh.se

Gruppen fokuserar på forskning och utbildning relaterad till praktiker inriktade mot

  • kontroll
  • styrning
  • uppföljning.

Forskningen spänner över både privat och offentlig sektor.

Inom delämnet externredovisning har praktikerna en juridisk koppling som understödjs av olika principer, där presentationen av den ekonomiska situationen och utveckling har en inriktning mot olika externa intressenter.

Inom delämnet internredovisning är forskningen kopplad till kontroll, styrning och uppföljning av organisationens utveckling och innehåller därför praktiker som är inriktade mot interna intressenter och utvecklingen av organisationen.

Gruppens forskning och utbildning har koppling till andra företagsekonomiska områden så som marknadsföring och strategi, organisation och ledning, handelsrätt och statistisk. Området spänner även över en rad dagsaktuella teman så som hållbarhet, digitalisering och internationalisering.

MDH erbjuder uppdragsutbildningar som är kopplade till forskningen.

 

Medlemmar

  • John Burns, gästprofessor
  • Stephen Jollands, gästforskare

Universitetslektor i marknadsföring

Linda Höglund

021-10 73 41

linda.hoglund@mdh.se

Universitetslektor

Aija Voitkane

021-10 16 99

aija.voitkane@mdh.se

Universitetsadjunkt

Oksana Feicher

021-15 17 48

oksana.feicher@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Per Janze

021-10 15 27

per.janze@mdh.se

Universitetslektor i företagsekonomi

Ulla Pettersson

ulla.pettersson@mdh.se

Senior professor

Esbjörn Segelod

016-15 51 38

esbjorn.segelod@mdh.se

Universitetsadjunkt bitr. avdelningschef

Jonas Truedsson

021-10 14 76

jonas.truedsson@mdh.se

Universitetslektor tf ämnesföreträdare

Dariusz Osowski

021-10 70 24

dariusz.osowski@mdh.se

Universitetslektor

Peter Dahlin

021-15 17 84

peter.dahlin@mdh.se

Biträdande universitetslektor i innovation och produktrealisation

Angelina Sundström

021-10 15 38

angelina.sundstrom@mdh.se

Universitetsadjunkt

Marie Stomilovic

021-10 73 66

marie.stomilovic@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Fredrik Jeanson

021-10 13 62

fredrik.jeanson@mdh.se

Universitetsadjunkt i företagsekonomi

Annelie Lindvall

021-10 31 70

annelie.lindvall@mdh.se

Professor

Peter Söderbaum

peter.soderbaum@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Till toppen