Text

Programvarutestlaboratorium

Testning av inbyggd programvara, empiriska studier av mjukvarutestning, testautomation, modellbaserad testning.

Kontaktperson

Professor /Dekan

Daniel Sundmark

+4621151754

daniel.sundmark@mdh.se

Professor i datavetenskap

Wasif Afzal

+4621107393

wasif.afzal@mdh.se

Software Testing Laboratory (STL) fokuserar på samtida och framtida utmaningar när det gäller testning av inbyggda programvarusystem, främst i forskningsprojekt som genomförs i nära samarbete med industripartners.

Med betoning på metod- och verktygsutveckling, såväl som industriella och praktiska skarpa fallstudier, omfattar vårt forskningsfokus (men är inte begränsat till) testdesign, modellbaserad testning, sökbaserad mjukvarutestning, beslutsstöd för mjukvarutestning samt testautomation. Kort sagt, vi utvecklar, förfinar och utvärderar metoder, teorier och verktyg för testning av industriella mjukvarusystem.

Målen med STL är att förbättra den nuvarande mängden kunskap inom mjukvarutestning och att sprida våra resultat till det bredare forskningssamhället såväl som till våra industriella partners. För att uppnå detta publicerar vi regelbundet i de viktigaste mjukvarutestplatserna, försöker hålla ett öppet sinne och kontinuerligt engagera oss i olika akademiska och industriella samarbeten.

Pågående forskningsprojekt

ITS-EASY is an industrial research school in Embedded Software and Systems, affiliated with the School of Innovation, Design and Engineering (IDT) at Mälardalen University (MDH), as an integrated part of the MDH strategic research area Embedded Systems (ES).


Projektansvarig vid MDH: Kristina Lundqvist

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

The TESTOMAT project will support software teams to strike the right balance by increasing the development speed without sacrificing quality.


Projektansvarig vid MDH: Björn Lisper

Huvudfinansiering: Vinnova, Itea3

XIVT - eXcellence in Variant Testing


Projektansvarig vid MDH: Eduard Paul Enoiu

Huvudfinansiering: Itea3