Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Produkt- och produktionsutveckling

Forskargruppen Produkt- och produktionsutveckling skapar kunskap om förnyelse och utveckling av produkter och produktionssystem. Forskningen utgår från en integrerad utveckling där många intressenters och tidsperspektiv är i balans.

Kontaktperson

Professor

Jessica Bruch

016-15 32 19

jessica.bruch@mdh.se

Forskningen handlar om design, drift och förbättring av processer för produkt- och produktionsutveckling. En större del av forskningen som bedrivs inom forskningsgruppen Produkt- och produktionsutveckling fokuserar på design och drift av produktionssystemet där produkten förverkligas. Produktionssystemet innefattar komponenter som lokaler, människor, maskiner, utrustning och mjukvara/IKT vilket medför behovet av en helhetssyn vid systemets design och drift.

Centrala teman inom gruppen är:

  • Produktionssystems utveckling och industrialisering. Processer, information och kommunikation för innovation, utveckling och förbättring av flexibla produktionssystem, i linje med produktutveckling.
  • Hållbar produktutveckling och produktion. Metoder och verktyg, organisation och processer för att utveckla produkter med låg miljöpåverkan som bidrar till ekonomisk nytta. Systemanalys och beskrivningsmodeller för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara produktionssystem.
  • Digitalisering, automation och teknik. Införande och nyttjande av nästa generations teknik i produktionsmiljön.

Pågående forskningsprojekt

The objective of the ARC project is to develop a set of flexible (i.e., online/blended) and modular courses on “Industrial Cybersecurity” (ICS) and "Augmented Reality for Industrial Systems" (ARIS), from introduction to advanced levels.


Projektansvarig vid MDH: Francesco Flammini

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

The project is about building knowledge and networks of partners in order to plan for international funded research project applications on those topics.


Projektansvarig vid MDH: Francesco Flammini

Huvudfinansiering: Vinnova

Module C11 addresses the concepts of data privacy, integrity and security in the context of Industry 4.0, cyber-physical production systems and connected industry. It provides learners with basic cyber-security definitions and models as well as practical information to achieve information systems certification against international standards and regulations like ISO 27001 and GDPR.


Projektansvarig vid MDH: Francesco Flammini

Huvudfinansiering: Vinnova

INNOFACTURE focuses on production innovation as a strategic solution to the future challenges of the manufacturing industry.


Projektansvarig vid MDH: Anna Granlund

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

Projektet syftar till att förbättra tillverkande företags förmåga att hantera och koordinera den digitala transformationen i fabriksnätverk genom att ta fram strategier och organisatoriska strukturer som stödjer och effektiviserar teknikutvecklingen. Det övergripande målet är bättre utnyttjande av nya tekniker och därmed ökad effektivitet och industriell konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDH: Anna Granlund

Huvudfinansiering: FFI

The aim of this project is study the impact on the production system when products start being produced, fully or partly, of mixed material parts. Parts of mixed materials are generally more expensive than traditional steel parts. To justify the expensive parts, the products must be designed in a new way.


Huvudfinansiering: Vinnova

In the Premium project, MDH offers tailor-made courses for tomorrow's industry.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Bruch

Huvudfinansiering: The Knowledge Foundation

Recreate-projektet syftar till att utveckla kunskap om hur man kan uppnå effektiva och ekonomiskt genomförbara lösningar för livslängd för EV-batterier för att förbättra den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft.


Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen

TRUSTCM aims at developing a new decision-making system based on machine learning (ML) and data analytics that can be trusted by providing meaningful explanations of the decisions made. This can be achieved either by improving the structure of the ML model or augmenting the training data with semantic explanations


Projektansvarig vid MDH: Daniel Sundmark

The purpose of the TransMission project is to consolidate a competitive vehicle region by supporting relevant stakeholders in the transition to fossil-free, electric-powered transport, with a strong focus on suppliers.


Projektansvarig vid MDH: Anna Bird

Huvudfinansiering: European Regional Development Found, Eskilstuna kommun, Region Sörmland och Lindesbergs kommun

The initiative for Excellence in Production Research, XPRES, is a joint initiative between KTH, MDH and Swerea. XPRES was elected as one of two strategic initiatives within Manufacturing engineering in Sweden by the government in 2010.


Projektansvarig vid MDH: Koteshwar Chirumalla

Huvudfinansiering: Governmental funding from Strategic Research Area (SRA) intiative

Till toppen