Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Personcentrerad vård och kommunikation

Målet med personcentrerad vård är ett meningsfullt liv för patienten.

Kontaktperson

Professor

Inger Holmström

inger.holmstrom@mdh.se

Forskningen avser främst att studera och främja patienters och anhörigas vård utifrån varje människas unika behov och förutsättningar. Även vårdpersonals och studenters lärande och arbete studeras.

Utgångspunkten är att personcentrerad vård och kommunikation har möjlighet att förbättra vårdprocesser och patienttillfredsställelse, som utfall av vården. Gruppen är tvärvetenskaplig och inkluderar forskare från vårdvetenskap, psykologi och sociologi.


Medlemmar

Universitetslektor i vårdvetenskap

Martina Summer Meranius

021-10 14 79

martina.summer.meranius@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Karin Skoglund

021-10 16 23

karin.skoglund@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Agneta Breitholtz

021-15 17 75

agneta.breitholtz@mdh.se

Universitetslektor i sociologi

Tomas Kumlin

021-10 70 66

tomas.kumlin@mdh.se

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap/Doktorand inom vårdvetenskap

Sofia Skogevall

021-10 16 52

sofia.skogevall@mdh.se

Universitetslektor i psykologi

Farah Moniri

021-10 14 63

farah.moniri@mdh.se

Doktorand

Veronica Pavedahl

veronica.pavedahl@mdh.se

Universitetslektor i psykologi

Juliska Wallin

021-10 14 14

juliska.wallin@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Annica Lövenmark

021-10 70 10

annica.lovenmark@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Jessica Höglander

021-10 16 05

jessica.hoglander@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att skapa en integrativ litteraturstudie av naturligt förekommande kommunikation mellan sjuksköterska och patient.


Projektansvarig vid MDH: Jessica Höglander

Huvudfinansiering: MDH

Projektet avser att bidra till att skapa god vårdkvalitet och patientsäkerhet för akut sjuka patienter på akutmottagning.


Projektansvarig vid MDH: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDH

Projektet avser att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att besvara samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy samt även undersöka uppringarperspektivet.


Projektansvarig vid MDH: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDH

Syftet med projektet är att beskriva vård- och omsorgspersonals erfarenheter av att arbeta på särskilt boende och inom hemtjänst vid Covid-19-pandemin i Sverige.


Projektansvarig vid MDH: Annica Lövenmark

Huvudfinansiering: AFA

Till toppen