Text

Personcentrerad vård och kommunikation

Målet med personcentrerad vård är ett meningsfullt liv för patienten.

Kontaktperson

Professor

Inger Holmström

inger.holmstrom@mdh.se

Forskningen avser främst att studera och främja patienters och anhörigas vård utifrån varje människas unika behov och förutsättningar. Även vårdpersonals och studenters lärande och arbete studeras.

Utgångspunkten är att personcentrerad vård och kommunikation har möjlighet att förbättra vårdprocesser och patienttillfredsställelse, som utfall av vården. Gruppen är tvärvetenskaplig och inkluderar forskare från vårdvetenskap, psykologi och sociologi.


Medlemmar

Universitetslektor i vårdvetenskap

Martina Summer Meranius

+4621101479

martina.summer.meranius@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Karin Skoglund

+4621101623

karin.skoglund@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Agneta Breitholtz

+4621151775

agneta.breitholtz@mdh.se

Universitetslektor i sociologi

Tomas Kumlin

+4621107066

tomas.kumlin@mdh.se

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap/Doktorand inom vårdvetenskap

Sofia Skogevall

+4621101652

sofia.skogevall@mdh.se

Universitetslektor i psykologi

Farah Moniri

+4621101463

farah.moniri@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Dara Rasoal

+4621101454

dara.rasoal@mdh.se

Doktorand

Veronica Pavedahl

veronica.pavedahl@mdh.se

Universitetslektor i psykologi

Juliska Wallin

+4621101414

juliska.wallin@mdh.se

Universitetslektor i vårdvetenskap

Annica Lövenmark

+4621107010

annica.lovenmark@mdh.se

Pågående forskningsprojekt

Projektet avser att bidra till att skapa god vårdkvalitet och patientsäkerhet för akut sjuka patienter på akutmottagning.


Projektansvarig vid MDH: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDH

Projektet avser att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att besvara samtal från frekventa uppringare, deras upplevda stress, empati och self-efficacy samt även undersöka uppringarperspektivet.


Projektansvarig vid MDH: Inger Holmström

Huvudfinansiering: MDH