Text

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Gruppen bedriver forskning om olika former av social utsatthet, som exempelvis ekonomisk utsatthet, våld och extremism inom området hälsa och välfärd.

Kontaktperson

Universitetslektor /docent i socialt arbete

Mehrdad Darvishpour

+4616153686

mehrdad.darvishpour@mdh.se

Professor i socialt arbete

Christian Kullberg

+4616153636

christian.kullberg@mdh.se

Gruppen har normkritiska perspektiv som analytisk ingång och i fokus står frågor om hur olika former av utsatthet, ojämlikhet och skev resursfördelning reproduceras och hur preventiva insatser inriktade på individer, grupper, organisationer/verksamheter, i lokalsamhället eller på nationell nivå fungerar. Den forskning som bedrivs har olika fokus, exempelvis:

  • studier av samhällets hantering och stöd till våldsoffer
  • socialtjänstens förebyggande insatser mot våld för personer med funktionshinder
  • samhällets organisering och insatser till nyanlända ungdomar
  • etnicitet och genus i hanteringen av hedersrelaterat våld
  • genus, maskulinitet och hälsa i rättspsykiatrisk vård
  • genus, ålder och etnicitet i samhällets hantering av och stöd till överskuldsatta.

Medlemmar

Universitetslektor i statsvetenskap/docent

Joakim Johansson

+4621107331

joakim.johansson@mdh.se

Weerati Pongthippat

weerati.pongthippat@mdh.se

Universitetslektor

Daniel Lindberg

+4616153205

daniel.lindberg@mdh.se

Universitetslektor

Esa Kumpula

+4621107019

esa.kumpula@mdh.se

Universitetslektor i socialt arbete

Pernilla Liedgren

+4616153255

pernilla.liedgren@mdh.se

Universitetsadjunkt i socialt arbete

Julia Callegari

+4616153278

julia.callegari@mdh.se

Pågående forskningsprojekt